Geloof me, dit is een kansrijke generatie

Geloof me, dit is een kansrijke generatie

Geloof me, dit is een kansrijke generatie Toen tijdens de eerste lockdown vooral vanuit het onderwijs zorgen over achterstanden werden geuit, hebben we al een relativerende blog geschreven om het begrip ‘achterstand’ in het juiste perspectief te plaatsen. In het...
Hoe je reacties en waardering ontlokt

Hoe je reacties en waardering ontlokt

Hoe je reacties en waardering ontlokt Thuiswerken, virtuele teamvergaderingen, onderwijs op afstand… het wordt allemaal als meer vermoeiend ervaren. “We missen het contact en de ontmoeting” wordt vaak gezegd, “en achter een beeldscherm zie je minder aan elkaar”. Er is...
De kracht van beren en “Hoe dan wel?”

De kracht van beren en “Hoe dan wel?”

De kracht van beren en “Hoe dan wel?” Toen ik aan het begin van een online-trainingsdag checkte hoe de deelnemers erbij zaten, rapporteerde een van de schoolleiders enige neerslachtigheid. Vragend naar de achtergrond bleek het vooral te zitten in het feit dat...
De verwarring tussen doel en middel

De verwarring tussen doel en middel

De verwarring tussen doel en middel Binnen ons programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs hebben we net de periode achter de rug waarin we het plan van aanpak met de deelnemers bespreken in een telefonisch coachingsgesprek. Dat zijn altijd mooie gesprekken,...
Wat als iemand echt niet op zijn plek is?

Wat als iemand echt niet op zijn plek is?

Wat als iemand echt niet op zijn plek is? Steeds vaker worden wij gevraagd door stichtingen in het onderwijs om hen te begeleiden in de ontwikkeling van een Waarderende Gesprekkencyclus. Altijd is er dan een aantal mensen die zich zorgen maakt hoe het moet als iemand...