Heb vertrouwen, laat je meevoeren door de onderstroom

Heb vertrouwen, laat je meevoeren door de onderstroom

De zee is een populaire vakantiebestemming en terecht. Of het nu hard waait en het flink golft, of dat het liefjes kabbelt meegaand met het tij, het maakt niet uit. De zee is altijd mooi. De zee kan echter ook gevaarlijk zijn, zelfs als het rustig lijkt. Daarom leren...

Veilig feedback vragen als leider

Veilig feedback vragen als leider

In een week tijd kwam ik een aantal berichten in nieuwsbrieven of op LinkedIn tegen over hoe je feedback kunt vragen als leider. Toeval? Of een behoefte zo aan het eind van het schooljaar? Feedback kan heel waardevol zijn voor een leider, maar dat vraagt wel wat van...

Binden begint bij inwijden

Binden begint bij inwijden

Het gebeurt nog wel eens, in de sollicitatieprocedure waren we overtuigd van de klik met de nieuwe schoolleider, teamleider, leerkracht of docent, maar na een paar maanden blijkt de match toch niet helemaal geweldig te zijn. Dat leidt nog wel eens tot vroegtijdig...

Welk beleid wel bijdraagt aan veiligheid

Welk beleid wel bijdraagt aan veiligheid

Er was een hoop over te doen rond het Eurovisie Songfestival: veiligheid. De EBU voerde een zerotolerancebeleid uit en besloot tot het buitensluiten van Joost Klein. Mijn eerste reactie daarop kon ik op LinkedIn kwijt, waar het veel weerklank vond. Verder...

Wat essentieel is als scholen van elkaar willen leren

Wat essentieel is als scholen van elkaar willen leren

​Er was een hoop negatieve berichtgeving naar aanleiding van de presentatie van De Staat van het Onderwijs afgelopen woensdag. Politici en media leken vooral de negatieve conclusies uit de steekproef van de inspectie aan te halen. Anderen vielen daar terecht overheen...

Waar is inclusiever onderwijs een oplossing voor?

Waar is inclusiever onderwijs een oplossing voor?

Toen ik hoorde dat inclusiever onderwijs eraan kwam, was bovenstaande vraag de eerste die in mij opkwam. Hoewel het eerst voortkwam uit een wat-nu-weer-opwelling, leidt zo’n mooie vraag tot waardevolle inzichten als je er langer bij stilstaat. Het zette mijn antennes...

We hebben een nieuw verhaal over progressie nodig

We hebben een nieuw verhaal over progressie nodig

Al enige tijd komen we in het huidige politieke landschap moeizaam vooruit. Het lijkt lastig om overeenstemming te vinden in wensen en verlangens. Rob Wijnberg van De Correspondent heeft de achtergrond ervan krachtig beschreven in zijn boek “Voor ieder wat waars”. Hij...

Waar de inspectie potentieel laat liggen

Waar de inspectie potentieel laat liggen

Afgelopen week had ik in een intervisie een MT in mineur. Ze hadden net een inspectiebezoek achter de rug en dat was in hun woorden “allesbehalve waarderend”. Het had iedere positieve energie volledig uit alle betrokkenen gezogen. En dat was doodzonde, want het...

Hoe Waarderend Onderzoeken ‘Knoster’ ondervangt

Hoe Waarderend Onderzoeken ‘Knoster’ ondervangt

Een van de modellen die in de schoolleidersopleiding wordt aangeboden om inzicht te krijgen in veranderingsprocessen, is het Knoster model. Het beschrijft vijf aspecten die op orde moeten zijn om een verandering te laten slagen: visie, urgentie, plan, middelen en...

Het waarderend groepsinterview, hoe dan?

Het waarderend groepsinterview, hoe dan?

Het wordt al een hele tijd als een mogelijke werkwijze genoemd in de trainingsmap van ons programma Waarderend Leiderschap in het onderwijs: het waarderend groepsinterview. Zelf heb ik dat een aantal keer toegepast in kleinere teams als het ging om het onderzoeken van...

Eigenlijk heeft iedereen in het onderwijs gelijk

Eigenlijk heeft iedereen in het onderwijs gelijk

In het onderwijs lijkt een richtingenstrijd gaande. Er wordt aan alle kanten geroepen om ingrepen en veranderingen waarbij men het eigen gelijk gebruikt om het gelijk van anderen van tafel te vegen. De laatste duit in het zakje van negatief nieuws over het onderwijs...

Waarom het best even een trucje mag zijn

Waarom het best even een trucje mag zijn

Afgelopen week vroeg ik op het congres HRM en het Onderwijs aan het begin van de workshop of mensen wilden gaan staan als zij graag leren. Iedereen stond op en dat is natuurlijk prachtig. In de praktijk gaan we daar echter niet altijd voor staan. In ons programma...

De waarderende aanpak bij bezuinigingen

De waarderende aanpak bij bezuinigingen

Binnen de meeste stichtingen zullen de eerste begrotingsrondes achter de rug zijn. Hoewel onlangs in het nieuws kwam hoe groot op sommige plekken de reserves zijn, zijn er ook organisaties die door diverse omstandigheden genoodzaakt zijn om te bezuinigen. De...

Hoe benut je het voordeel van bondjes?

Hoe benut je het voordeel van bondjes?

Als schoolleider heb je in deze tijd de nodige uitdagingen voor je kiezen als het gaat om het organiseren van het onderwijs. Je doet van alles om voldoende bekwame professionals aan je school te binden. Waar het niet lukt worden oplossingen gezocht in anders...

Vragen die het waard zijn om te herhalen

Vragen die het waard zijn om te herhalen

Omdat de klassieke functioneringsgesprekken vaak als een zinloos ritueel zijn ervaren, willen deelnemers aan onze programma’s graag veel verschillende vragen hebben om mooie, inspirerende en energiegevende gesprekken te voeren. Er zijn legio manieren om te variëren in...

De kracht van conclusies uit iemands eigen verhaal

De kracht van conclusies uit iemands eigen verhaal

We hebben de eerste trainingsdagen van de eerste programma’s in dit schooljaar achter de rug. Daarin leren we deelnemers altijd de gesprekstechniek van het trekken van conclusies uit iemands verhaal. Omdat het in het begin wat onwennig is, wil men vaak graag weten wat...

Leer starters anders kijken (naar zichzelf)

Leer starters anders kijken (naar zichzelf)

Vandaag stond in de krant dat het aantal werknemers met burn-out klachten is toegenomen. In de groep van 25 tot en met 34 jaar heeft een kwart er last van en onder vrouwen is dat percentage nog hoger. Men voelt zich vooral ‘leeg’ na een dag werken. Daarnaast werd twee...

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Ondanks dat minister Wiersma herhaling probeerde te voorkomen, voelde hij zich genoodzaakt om zijn functie neer te leggen nadat er opnieuw klachten waren binnengekomen over intimiderend gedrag. Het is een van de vele voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag van...

Hoe je onderwijsprofessionals betrekt bij besluiten

Hoe je onderwijsprofessionals betrekt bij besluiten

In de voorbereiding van het nieuwe schooljaar is er altijd een aantal zaken waarover besluiten genomen moeten worden, zoals de groepsindeling, de formatie, de invulling van studiedagen, et cetera. Voor leerkrachten en docenten zijn deze belangrijk en daarom willen zij...

Je raakbaar in plaats van kwetsbaar opstellen

Je raakbaar in plaats van kwetsbaar opstellen

Toen ik onlangs in een workshop vroeg hoe men een waarderend interview ervaren had, vertelde iemand dat je op een fijne manier wordt uitgenodigd om je kwetsbaar op te stellen. Het is inderdaad een gespreksvorm die door de vragen direct veiligheid biedt, waardoor...

De overtuigingskracht van ervaring

De overtuigingskracht van ervaring

Twee weken geleden had ik een aantal tussentijdse coachingsgesprekken in het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs. Er werden veel mooie verhalen gedeeld waar een inspirerende lijn in zat. Mensen waren heel enthousiast over wat zij geprobeerd hadden in de...

Hoe helden je dapper maken

Hoe helden je dapper maken

Afgelopen week was het bevrijdingsdag. In de kerkdienst van afgelopen zondag stond de voorganger stil bij het leven van Kaj Munk. Deze Deense predikant ging openlijk en geweldloos in verzet tegen de Duitse bezetter. Toen het hele verhaal verteld was, zei onze...

Waarom juist nu relevantie voor leerlingen belangrijker is

Waarom juist nu relevantie voor leerlingen belangrijker is

Vorige week werd het nieuws gedeeld dat vorig schooljaar 30.000 leerlingen van school gingen zonder startkwalificatie. Dat is het hoogste aantal schoolverlaters sinds 10 jaar. Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd dat jongeren in coronatijd gedemotiveerd raakten....

Eerste hulp bij tegenvallende resultaten

Eerste hulp bij tegenvallende resultaten

Wij ontmoeten verschillende schoolleiders in onze programma’s en dan valt het op als je bepaalde verhalen vaker hoort. Een van de thema’s die de laatste tijd naar boven komt, zijn tegenvallende resultaten, waarbij de oorzaak gezocht wordt in de Covid-periode. In het...

Formatie: zinvol maken i.p.v. ‘naar de zin maken’

Formatie: zinvol maken i.p.v. ‘naar de zin maken’

Voor de voorjaarsvakantie kwam in de intervisie van het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs de dilemma’s in de formatie ter sprake. Als schoolleider zit je nu misschien wel midden in dat proces. Wellicht herken je het dat je het lastig vindt dat je het...

Schaamte als krachtige leermotivatie

Schaamte als krachtige leermotivatie

Op Valentijnsdag was ik op het congres Liefde voor leren. Een congres met een titel die iedereen in het onderwijs zou mogen aanspreken. De keynotes waren prachtige verhalen, waarin eens op een andere manier verteld werd wat wij vanuit Drives@School leiders en...

Het onzinnige van de lat hoog leggen

Het onzinnige van de lat hoog leggen

Of ik hoor het de laatste tijd vaker, of het valt mij gewoon meer op: mensen die over zichzelf zeggen “Ik ben iemand die de lat hoog legt.” Aan de ene kant klinkt daar ambitie uit en dat is natuurlijk prima. Doch als het gaat om het daadwerkelijk realiseren van...

De magie van de vraag “Waar wil je meer van?”

De magie van de vraag “Waar wil je meer van?”

Deze week komen we aan het eind van een incompany programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs, waaraan een veertigtal leiders hebben deelgenomen. De afrondende coachingsgesprekken zijn altijd een feestje. Dan evalueren we de progressie die deelnemers gemaakt...

Wanneer normaliseren van waarde is en wanneer niet

Wanneer normaliseren van waarde is en wanneer niet

Afgelopen week kregen we iedere dag wel iets mee van wat er achter de schermen bij De Wereld Draait door was gebeurd en de ontwikkelingen die volgden op die berichtgeving. Wat ikzelf een treffende uitspraak vond, was die van Erik Dijkstra, voormalig Jackhals en...

Waarom je liefde voor liminaliteit nodig hebt

Waarom je liefde voor liminaliteit nodig hebt

Dit schooljaar valt ons een bepaald patroon op. Een patroon dat er ongetwijfeld al enige tijd is, maar wat op de een of andere manier steeds meer manifest lijkt te worden. Het begon bij iets dat wij waarnamen in een schoolteam. En toen we er eenmaal op bedacht waren...

Waar je begint als je patronen wilt veranderen

Waar je begint als je patronen wilt veranderen

Voor ons vervolgprogramma “Patronen herkennen, waarderen en veranderen” gebruiken we onder andere de inzichten die Daniëlle Braun ons biedt in haar boek “Patronen”. Zij vertelt heel inspirerend over haar ervaringen en haar manier van kijken als antropoloog. Wat een...

De ‘waan van de dag’-waan

De ‘waan van de dag’-waan

In alle regio’s in Nederland zijn de scholen weer volop in bedrijf. Die start is meestal lekker overzichtelijk. We beginnen na de vakantie uitgerust en met goede moed. Aan het eind van het vorig schooljaar hebben we de voorbereidingen voor dit jaar getroffen. Dus aan...

De waarde van moeten én willen in het onderwijs

De waarde van moeten én willen in het onderwijs

Vorig weekend las ik een prachtig verhaal op LinkedIn van een groep 8 leerkracht. Het was een schitterend voorbeeld van hoe het wat mij betreft zou moeten in het onderwijs. Of liever gezegd, hoe ik het zou willen. Want dat is precies de strijd die volgens mij aan de...

Het omkeren van onmacht

Het omkeren van onmacht

Aan het einde van het schooljaar zijn er allerlei gesprekken waarin wordt teruggekeken op de ontwikkelingen en waarin beslissingen worden medegedeeld. Dat kunnen nog wel eens gesprekken zijn waarin mensen geconfronteerd worden met zaken die niet voldoende gelukt zijn....

Het potentieel van mensen waar je toch wat mee moet

Het potentieel van mensen waar je toch wat mee moet

In het onderwijs zitten we midden in de periode waarin de laatste formatiebesluiten vallen en er met allerlei mensen gesprekken gevoerd moeten worden over hun plek en werkzaamheden voor het komende jaar. In de gesprekken met schoolleiders komen diverse casussen aan de...

De waarderende weg naar een andere school

De waarderende weg naar een andere school

Maandag waren de opnames voor alweer de derde online-cursus van E-wise, waar wij onze medewerking aan verlenen. Deze keer is aan ons gevraagd om een korte leergang te ontwikkelen over waarderende oudergesprekken voor IB-ers. Daarvoor moeten we natuurlijk een stapje...

Hoe samenwerking leerlingen wel kan helpen

Hoe samenwerking leerlingen wel kan helpen

Afgelopen week werd de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd. In de media en op LinkedIn kwamen diverse terechte kritische reacties. Wij hebben ons er ook hier en daar in gemengd. Maar om daar nu de blog aan te wijden, terwijl wij daar al het nodige over hebben...

Waardeer je vrijheid en je verantwoordelijkheid

Waardeer je vrijheid en je verantwoordelijkheid

Wat kun je in hemelsnaam voor relevants bloggen met de oorlog in Oekraïne in je achterhoofd? Ook ons klein burgerlijk leed met pech onderweg naar huis van de wintersport en een vertraging van 50 uur verbleekt daarbij. We hebben regelmatig gerelativeerd: we hebben het...

Waarderend in- en uitchecken deel 2

Waarderend in- en uitchecken deel 2

In de vorige blog zijn we ingegaan op de waarde van inchecken, de vragen die je kunt stellen en wat je rol als begeleider kan zijn. Hopelijk heeft het je geïnspireerd en heb je al wat geprobeerd. Het kan zijn dat je nog afvroeg: hoe dan? Deze keer nemen we je dan ook...

Waarderend in- en uitchecken deel 1

Waarderend in- en uitchecken deel 1

Van de week hadden we een mooie trainingsdag in een vervolgprogramma, waarin we onder andere groepsdynamische processen bespraken waar je mee te maken krijgt als je bijeenkomsten begeleidt. Natuurlijk begonnen we de trainingsdag met een incheck en bespraken daarna de...

Sterk leiderschap: kwetsbaar én onkwetsbaar zijn

Sterk leiderschap: kwetsbaar én onkwetsbaar zijn

Van onze leiders verwachten we dat ze sterk zijn. Dat ze overeind blijven staan in barre tijden, zodat zij ons er doorheen kunnen loodsen. Tegelijkertijd verliest de leider die alles van zich af laat glijden diens geloofwaardigheid. Als je niet je menselijke kant laat...

Van veeleisende banen weer dankbare banen maken

Van veeleisende banen weer dankbare banen maken

Het probleem met COVID-19 op dit moment is niet alleen het oplopende aantal besmettingen. Het is vooral het feit dat de zorg niet meer de capaciteit heeft om het aan te kunnen. Die capaciteit is in rap tempo gedaald en niet alleen daar. Aan alle kanten piept en kraakt...

Het opvolgingsdilemma van schoolleiders opgelost

Het opvolgingsdilemma van schoolleiders opgelost

Onlangs werd tijdens een van de programma’s Waarderend Leiderschap in het Onderwijs een interessant dilemma gedeeld. Nieuwe directeuren ontdekken vrijwel altijd zaken op school die niet kloppen en die een erfenis zijn van de vorige directeur. Wanneer die als collega...

Een waarderend perspectief op overtuigingskracht

Een waarderend perspectief op overtuigingskracht

Ongeveer een half jaar geleden had ik een interessant gesprek met een schoolleider over feedback die zij had gekregen. Op een studiedag met mededirecteuren zei een collega tegen haar dat zij wel wat meer overtuigingskracht mocht ontwikkelen. Hoewel zij het herkende,...

Hoe je commitment ontlokt voor je schoolplan

Hoe je commitment ontlokt voor je schoolplan

Onlangs was ik bij een school om te praten over een vervolg van het incompany programma Waarderend Leiderschap dat het management gevolgd had. Bij het bespreken van de gemaakte progressie, kwam er een interessante vraag naar voren: “Hoe zorg je voor commitment voor...

Het verschil tussen grenzen stellen en kaders scheppen

Het verschil tussen grenzen stellen en kaders scheppen

Op de eerste dag van het programma Waarderend Sturen op Veiligheid werd de vraag gesteld: “Je mag toch wel grenzen stellen?” Het ging daarbij over grensoverschrijdend gedrag van ouders binnen de school. Voorop gesteld: van ons mogen mensen altijd van alles. Het is...

Laten we vooral waardevol hokjesdenken

Laten we vooral waardevol hokjesdenken

Voor de zomer kwam het weer even langs, onder andere in een column van Daniëlle Braun: stop met het gebruik van testen waarmee je elkaar in een hokje plaatst. Waar haar kritiek absoluut hout snijdt, is als het leidt tot oordelend gebruik, dwang en kort door de bocht...

Waarderend Delegeren

Waarderend Delegeren

Dit jaar hebben wij voor het eerst het programma Waarderend Leiderschap verzorgt voor een groep leidinggevenden van onderwijsondersteunend personeel in het VO. Afgelopen vrijdag hadden we de afrondende terugkomdag. De opleiding hebben zij als zeer nuttig en waardevol...

Selectiegesprekken in tijden van lerarentekort

Selectiegesprekken in tijden van lerarentekort

We zitten weer in de periode waarin iedere schoolleider zijn best doet om de formatie rond te krijgen. Na het plaatsen van de huidige personeelsleden kan het zijn dat je nog met vacatures blijft zitten. In tijden van lerarentekort is de vijver waar je het liefste in...

Het is: “Eerst geloven, dan ga je het zien”

Het is: “Eerst geloven, dan ga je het zien”

Vorige week is ‘De staat van het onderwijs 2021’ door de inspectie gepresenteerd. Aan de ene kant is er terecht bewondering voor het enorme vermogen dat iedereen in het onderwijs toont, om zich steeds weer aan te passen aan mogelijkheden binnen de Coronacrisis. Aan de...

Maar de vraag is: “Wat doen we in de tussentijd?”

Maar de vraag is: “Wat doen we in de tussentijd?”

De laatste tijd kom ik in coachingsgesprekken en trainingssessies vaak met een citaat uit de film “Alles is liefde.” Prins Valentijn (Jeroen Spitzenbergen) vraagt aan Kiki (Clarice van Houten) of hij haar naar huis moet brengen, waarop zij antwoord: “Ik sta hier...

Zo sturen dat mensen hun autonomie benutten

Zo sturen dat mensen hun autonomie benutten

Het was gisteren het leidmotief in de intervisie- en coachingssessies: hoe kan je aan de ene kant mensen autonomie geven en aan de andere kant sturen op de doelen die je wilt bereiken? Het lijkt in de praktijk vaak een tegenstelling, alsof je als leider daarin een...

De eenvoudige formule voor effectvolle vragen

De eenvoudige formule voor effectvolle vragen

Tijdens de trainingsdagen en de intervisiemomenten in het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs komt er geregeld casuïstiek langs waarbij we met elkaar bedenken wat voor vragen je zou kunnen stellen. Toen ik onlangs, na enig geworstel van de deelnemers,...

Wat als leerkrachten in de leerstand blijven?

Wat als leerkrachten in de leerstand blijven?

Hoewel iedereen in het Primair Onderwijs blij is dat de kinderen weer terug op school zijn, kunnen we best stellen dat we een bijzonder waardevolle periode achter de rug hebben. Het onderwijs in de tweede lockdown was anders dan tijdens de eerste lockdown. Er is...

Stel dat er een logica zit in relgedrag…

Stel dat er een logica zit in relgedrag…

Vorige week werden we na het instellen van de avondklok in Nederland opgeschrikt door rellen van een omvang die de politie in 40 jaar niet meer had meegemaakt. We zagen verschrikkelijke beelden van vernielingen van onder andere winkels, horecazaken, auto’s en fietsen....

Geloof me, dit is een kansrijke generatie

Geloof me, dit is een kansrijke generatie

Toen tijdens de eerste lockdown vooral vanuit het onderwijs zorgen over achterstanden werden geuit, hebben we al een relativerende blog geschreven om het begrip ‘achterstand’ in het juiste perspectief te plaatsen. In het onderwijs is het een manier van kijken die ons...

Hoe je reacties en waardering ontlokt

Hoe je reacties en waardering ontlokt

Thuiswerken, virtuele teamvergaderingen, onderwijs op afstand… het wordt allemaal als meer vermoeiend ervaren. “We missen het contact en de ontmoeting” wordt vaak gezegd, “en achter een beeldscherm zie je minder aan elkaar”. Er is evenwel meer aan de hand dan dat,...

De kracht van beren en “Hoe dan wel?”

De kracht van beren en “Hoe dan wel?”

Toen ik aan het begin van een online-trainingsdag checkte hoe de deelnemers erbij zaten, rapporteerde een van de schoolleiders enige neerslachtigheid. Vragend naar de achtergrond bleek het vooral te zitten in het feit dat Sinterklaas, Kerst en teambijeenkomsten niet...

De verwarring tussen doel en middel

De verwarring tussen doel en middel

Binnen ons programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs hebben we net de periode achter de rug waarin we het plan van aanpak met de deelnemers bespreken in een telefonisch coachingsgesprek. Dat zijn altijd mooie gesprekken, omdat iedereen aan de slag wil met iets...

Wat als iemand echt niet op zijn plek is?

Wat als iemand echt niet op zijn plek is?

Steeds vaker worden wij gevraagd door stichtingen in het onderwijs om hen te begeleiden in de ontwikkeling van een Waarderende Gesprekkencyclus. Altijd is er dan een aantal mensen die zich zorgen maakt hoe het moet als iemand niet functioneert. Ons eerste antwoord...

Over het mooiste vak van de wereld: leraar

Over het mooiste vak van de wereld: leraar

Waarom deze ode?Op 5 oktober was het de dag van de leraar. Het is belangrijk om dit vak onder de aandacht te brengen als het mooiste vak van de wereld. Want we hebben leraren nodig. Wie al leraar is, mag iedere dag beseffen hoe belangrijk en waardevol de rol is die je...

Ik ben anti “Week tegen pesten”

Ik ben anti “Week tegen pesten”

Twee weken geleden kwam het in de kennismaking tussen deelnemers van ons programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs aan de orde. Een van de deelnemers was blij dat de school gecertificeerd was voor een bepaald anti-pestprogramma. “Oh”, zei een andere deelnemer,...

Hoe benut je de Corona-veerkracht van je team?

Hoe benut je de Corona-veerkracht van je team?

Sinds gisteren is ook de zomervakantie voor de regio midden voorbij en gaan alle leerlingen in heel Nederland weer naar school. Aan de ene kant is iedereen weer blij om al die gezichten te zien en om weer zoveel mogelijk live onderwijs te verzorgen. Aan de andere kant...

Omgaan met de pijn die absoluut erkenning vraagt

Omgaan met de pijn die absoluut erkenning vraagt

De afgelopen tijd hoor en lees ik meer verhalen dan ooit van medemensen die op basis van hun huidskleur, naam of andere kenmerken zijn gediscrimineerd, racistisch zijn benaderd en onrechtvaardig zijn behandeld. Natuurlijk zijn die verhalen er al heel lang en zijn ze...

Waarderend relatie herstellen

Waarderend relatie herstellen

Een tijd geleden werd ik door een schoolleider gevraag om een leerkracht te coachen. De directeur schilderde deze af als een verschrikkelijke medewerker. Er moest echt wat veranderen en anders moest ze eruit. Tijdens de intake met de beoogde coachee, groeide bij mij...

Evalueren, dat is nog eens leren!

Evalueren, dat is nog eens leren!

Onlangs had ik een droom, waarin iemand mijn kinderen een streek leverde door ze in een vervelende situatie te plaatsen. Wat de specifieke situatie was, kan ik mij niet herinneren, maar de dialoog die erop volgde wel. Toen ik namelijk vroeg waarom diegene dat gedaan...

Achterstand? Welke achterstand?

Achterstand? Welke achterstand?

De onderwijsraad heeft allerlei voorstellen gedaan om iets te doen aan de achterstand die kinderen hebben opgelopen gedurende de afgelopen periode. Dit heeft verdeelde reacties opgeroepen bij ouders, leerkrachten, schoolleiders en andere professionals in het...

Lessen uit de eerste weken onderwijs op afstand

Lessen uit de eerste weken onderwijs op afstand

Hoe mooi kunnen soms dingen samen komen. Voor een school stond voor begin april al een studieochtend gepland om een traject af te ronden. Medio maart bleek dat alle scholen de slag moesten maken om onderwijs op afstand te organiseren. Wij konden volledig mee gaan in...

Maken we nu die paradigmashift in het onderwijs?

Maken we nu die paradigmashift in het onderwijs?

Het zijn bijzondere tijden voor het onderwijs. Nooit eerder hebben we in vredestijd zo ons denken en handelen moeten aanpassen aan de omstandigheden. En tegelijkertijd had er wellicht ook geen betere tijd kunnen zijn om hier het hoofd aan te bieden dan nu. De...

Waarom wij schoolleiders vragen om te investeren

Waarom wij schoolleiders vragen om te investeren

Dinsdag hebben we vanuit Drives@School de laatste gratis workshop gegeven. Vanaf nu gaan we een bescheiden tarief rekenen voor deelname. We zijn ooit met gratis workshops begonnen om het waarderend gedachtegoed zoveel mogelijk te verspreiden. Daarvoor wilden we de...

Het essentiële verschil tussen aanpassen en aansluiten

Het essentiële verschil tussen aanpassen en aansluiten

“Ik moet mij de hele tijd aan anderen aanpassen! Ik word daar toch zo doodmoe van!” Ken je die frustratie? Hoor je dat anderen wel eens zeggen? Of roep je het zelf wel eens uit? Wat er dan aan de hand is, is dat je anderen tegemoetkomt en tegelijkertijd jezelf...

Wat als we het nu eens ‘Handelingsvinding’ noemen?

Wat als we het nu eens ‘Handelingsvinding’ noemen?

Misschien heb je zelf wel eens in de positie gezeten. En anders moet je het je maar eens voorstellen. Wat gaat er door je heen als de leerkracht van jouw kind zegt dat hij of zij ‘handelingsverlegen’ is. Dan denk je toch “O, mijn hemel! De leerkracht weet het ook niet...

Ongemak laten waar het hoort

Ongemak laten waar het hoort

Een tijdje geleden moest ik even mijn hart luchten. Ja, ook een positief ingesteld mens heeft momenten dat hij even moet klagen. Ik weet niet eens meer waarover. Het zal wel over iets bureaucratisch zijn geweest in het contact met een of andere ‘helpdesk’. Hoe dan...

“Denken in ‘Lerarenrijkdom’ is handiger”

“Denken in ‘Lerarenrijkdom’ is handiger”

  Wij hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad: even afstand nemend van de waan van de dag en genietend van de ontspanning. Echter, we weten dat voor sommige schoolleiders deze vakantie minder relaxt is geweest, omdat er nog vacatures te vervullen...

“En toch heeft Arjan Lubach een punt”

“En toch heeft Arjan Lubach een punt”

In de vorige blog hield ik een betoog dat we vooral de werkplek weer woest aantrekkelijk en interessant moeten maken willen we het lerarentekort gaan oplossen. Dat is niet alleen belangrijk voor het aantrekken van nieuwe leerkrachten. Het is minstens zo belangrijk om...

“Over bloemetjes, bijtjes en leraren”

“Over bloemetjes, bijtjes en leraren”

Op dit moment zijn er een paar duizend vacatures voor leerkrachten in het voortgezet en het primair onderwijs. Er worden allerlei maatregelen bedacht om deze vacatures te vervullen. Zo worden er mensen voor een groep gezet die nog in opleiding zijn. Sommigen zijn...

“Het grootste misverstand over de waarderende aanpak”

“Het grootste misverstand over de waarderende aanpak”

Op de vorige blog (Waarom Greta Thunberg voor mij een wereldleider is) kregen wij zowel een ondersteunende als een afkeurende reactie. De ondersteunende reactie was een foto van een lezer van ons e-zine die aan het demonstreren was met een bord waarop stond: “We want...

“Leider, geloof me, investeer in die eerste volger”

“Leider, geloof me, investeer in die eerste volger”

In de vorige blog heb je kunnen lezen hoe waardevol het is om ergens opnieuw te beginnen. Je kan je dan als leider gelijk neerzetten zoals je idealiter zou willen zijn en zo het proces in gang brengen dat je graag voor je ziet. Jouw enthousiasme en energie is echter...

Ga weer langs Start en ontvang… een nieuwe kans

Ga weer langs Start en ontvang… een nieuwe kans

We beginnen allemaal weer fris aan het nieuwe schooljaar. Net als bij Monopoly ga je weer hetzelfde rondje afleggen. En toch krijg je wat extra’s als je weer langs Start komt. De ervaringen die je vorig jaar rijker bent geworden, kan je dit jaar omzetten in een nieuwe...

De overdracht als potentiële besmettingshaard

De overdracht als potentiële besmettingshaard

Het eind van het schooljaar nadert en op de meeste scholen is het formatieplaatje zo langzamerhand rond. De volgende fase kan beginnen: die van de inhoudelijke overdracht van de klassen naar de volgende leerkrachten. Wanneer doe je dat en hoe? Nog dit schooljaar, aan...

“Het beoordelingsgesprek is onzin, tenzij…”

“Het beoordelingsgesprek is onzin, tenzij…”

Al enkele jaren hoor je in de media de roep om de beoordelingsgesprekken af te schaffen omdat deze zinloos zouden zijn. De argumenten daarvoor komen vooral voort uit de praktijkervaring die men ermee heeft. Dit type gesprek is een rituele dans die tot veel discussie...

“Klassenbezoek spannend? Dat kan echt anders!”

“Klassenbezoek spannend? Dat kan echt anders!”

Vorige week vertelde een van de deelnemers in het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs haar ervaringen met klassenbezoeken. Deze bezoeken zijn een belangrijk onderdeel in haar plan van aanpak, waarin zij op een waarderende manier wil onderzoeken hoe de...

“Jouw kwaliteiten zijn absoluut relatief”

“Jouw kwaliteiten zijn absoluut relatief”

In waarderende gesprekken gaan we op zoek naar de kwaliteiten van onze gesprekspartner. We willen namelijk dat mensen zich bewust zijn van hun potentieel. Het is daarbij belangrijk dat zij het zoveel mogelijk zelf benoemen. Toch ontkomen we er niet aan om de sterke...

“Wat als ‘Onderwijs’ een game is…”

“Wat als ‘Onderwijs’ een game is…”

Onlangs gaf ik een workshop aan docenten in het VO over de waarderende aanpak en wat waarderend onderwijs in zou kunnen houden. Dat vonden enkelen wel een heel idealistisch verhaal, want “Die leerlingen willen niets!” werd gesteld. “Wat willen zij dan wel?” vroeg ik...

“Ik moet wel mijn grenzen aangeven!”

“Ik moet wel mijn grenzen aangeven!”

Bovenstaande kreet wordt met enige regelmaat gebruikt door mensen in het onderwijs die er even helemaal doorheen zitten. Die tegen een burn-out of overspannenheid aanzitten, of juist daarvan terugkomen en midden in een re-integratietraject zitten. Hoewel het stellen...

“Daar moeten we beleid op maken!”

“Daar moeten we beleid op maken!”

Een van de deelnemers uit het programma Waarderend Leiderschap in het onderwijs vertelde in het evaluatiegesprek hoe een leerkracht naar aanleiding van een gesprek de vrijheid nam om eens wat te proberen in de klas. Dat vond deze leider geweldig. Een andere leerkracht...

“Hoe je makkelijk je oordeel kan loslaten”

“Hoe je makkelijk je oordeel kan loslaten”

Tijdens het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs houden wij een drietal telefonische coachingsgesprekken met de deelnemers. Het tweede gesprek is vaak een moment waarin mensen een doorbraak ervaren en een schitterend inzicht op doen. Vaak komt dat voort...

“Succes als magisch realisme”

“Succes als magisch realisme”

Onlangs had ik een intakegesprek met een coachingskandidaat. Het werk bezorgt haar op dit moment een hoop stress. Ze pakt van alles aan, ook omdat zij het leuk vindt en graag belangrijk wil zijn. Maar de lol in haar werk begint nu onder druk te staan. Het bijzondere...

“Wat is de waarde van geluk?”

“Wat is de waarde van geluk?”

Gisteren was het Blue Monday, de dag waarop statistisch gezien de kans groot is dat mensen in een winterdip terecht komen. Echter waren de condities voor zo’n dip niet optimaal, want het weer werkte niet mee… Winterse vrieskou en een heerlijk zonnetje is een...

“Wanneer nemen we genoegen met genoeg?”

“Wanneer nemen we genoegen met genoeg?”

Als je al een beetje bekend bent met Waarderend Onderzoeken, dan weet je dat dit vaak begint bij de vraag: “Waar wil je meer van?” Dat ‘meer’ niet per definitie ‘beter’ betekent, werd tijdens de jaarwisseling pijnlijk duidelijk door de vreugdevuren in Scheveningen en...

“De leerling heeft geen zin? Onzin!”

“De leerling heeft geen zin? Onzin!”

Van de week sprak ik iemand die studenten begeleid in het hoger onderwijs en daar geconfronteerd wordt met begin twintigers die blokkeren in hun studie. Met name jongens blijken vast te lopen door een gevoel van zinloosheid. In haar ogen wordt het mede veroorzaakt...

“Wat als diagnoses niet over afwijkingen gaan?”

“Wat als diagnoses niet over afwijkingen gaan?”

Deze week is er een boek uitgekomen van Sanne Bloemink: "Diagnosedrift: Hoe onze label cultuur kinderen tekort doet." Zoals in de Groene Amsterdam staat: "Diagnosedrift roept op tot een fundamenteel andere visie op opvoeding en onderwijs. We moeten onze aandacht...

“Verslaafd aan de waan van de dag”

“Verslaafd aan de waan van de dag”

Je bent de hele dag in touw om naast je afspraken allerlei mensen te woord te staan, zaken voor ze te regelen en calamiteiten op te lossen. Aan het eind van de dag verzucht je dat je pas om vijf uur aan je eigen werk toekomt. De waan van de dag regeert je leven als...

“Niet de kennis, maar de keuze maakt je een specialist”

“Niet de kennis, maar de keuze maakt je een specialist”

Toen ik als student door Leiden fietste, moest ik altijd glimlachen om de kapper op het Noordeinde die zichzelf aanprees als “Specialist in alle haarsoorten”. Die heeft niet echt begrepen wat een specialisme in houdt, dacht ik. Wat iemand eerder tot specialist maakt,...

“Te veel op ervaring gevaren? Nee, juist te weinig!”

“Te veel op ervaring gevaren? Nee, juist te weinig!”

Vorige week maandag had ik een acquisitiegesprek bij een stichting in het VO die graag een opleiding wil om de interne audits op basis van Waarderende Onderzoeken uit te voeren. De vraag was of ik vooraf al wat op papier kon zetten. Daarvoor had ik mij verdiept in de...

“Wat geeft jou plezier? Resultaat of proces?”

“Wat geeft jou plezier? Resultaat of proces?”

Het was in het jaar 2000 dat ik als jonge professional ervoer dat je letterlijk stijf kon staan van de stress. Ik lag als een plank in bed, omdat ik niet meer wist hoe ik het allemaal moest bolwerken. Door hard werken kwam het allemaal wel rond, maar daarmee raakte de...

“Patroon doorbreken? Volhard en pak de volgende kans!”

“Patroon doorbreken? Volhard en pak de volgende kans!”

We zijn in de fase dat de laatste programma’s Waarderend Leiderschap in het Onderwijs worden afgerond. Dat is voor ons altijd een feest. Het is geweldig om te horen welke ontwikkeling de deelnemers hebben doorgemaakt, zowel in hun persoonlijke mindset en vaardigheden...

“Verwachtingen of behoefte uitspreken?”

“Verwachtingen of behoefte uitspreken?”

Onlangs kwam tijdens een intervisiegesprek naar voren dat een van de deelnemers een prettig gesprek had geleid binnen haar team. In een vergadering waren de onderlinge verwachtingen uitgesproken en dat had de lucht geklaard. Iedereen was blij omdat de bijeenkomst veel...

“Wat er gebeurt als je spanning anders bekijkt”

“Wat er gebeurt als je spanning anders bekijkt”

Sommige gesprekken met ouders zijn best spannend. Dat kan door verschillende achtergronden gevoed worden. Je kan bijvoorbeeld te maken hebben met hoogoplopende emoties, met uit de hand gelopen gedoe in de klas of met slecht nieuws over de vorderingen van hun kind. De...

“Je mag tegen mij als ouder alles zeggen, als…”

“Je mag tegen mij als ouder alles zeggen, als…”

Als ouder is niets je zo na aan het hart als je eigen kind. Daar wil je het allerbeste voor. Je gunt ze een prachtige tijd op school en dat er datgene uit komt wat er aan potentieel in zit. Voor hun geluk en welzijn wil je vooral dat ze gezien en geaccepteerd worden...

“Teruggang? Stop met normeren, start met waarderen!”

“Teruggang? Stop met normeren, start met waarderen!”

Vorige week woensdag bracht de Onderwijsinspectie het rapport uit over De Staat van het Onderwijs 2016-2017. De kranten stonden er vol van: de gemiddelde resultaten van leerlingen in het funderend onderwijs lopen de afgelopen 20 jaar geleidelijk terug. Media...

“De (ont)spannende werking van besluiten”

“De (ont)spannende werking van besluiten”

Op het AVS-congres was het fantastisch om eens met ‘ons hele bedrijf’ rond te lopen. Tijdens de lunch reflecteerde ik met Andrea en Wendy op de momenten waarop wij belangrijke besluiten namen in ons ondernemerschap. Dat leverde nieuwe inzichten op in hoe het nemen van...

“Hoe erkenning je net zo kan bevrijden als vergeving”

“Hoe erkenning je net zo kan bevrijden als vergeving”

Afgelopen vrijdag gaven Andrea en ik een dynamische en interactieve workshop op het AVS-congres: “Van Weerstand naar Leerstand”. Daarin leerden we de deelnemers hoe zij bij weerstand door het geven van erkenning de spanning kunnen reduceren en de situatie verder met...

“Alles wat je zegt kan voor je gebruikt worden”

“Alles wat je zegt kan voor je gebruikt worden”

Van de week hadden we een schitterende trainingssessie in een coachingstraject. Het betrof een uitermate vaardige medewerker met strategisch inzicht, die het echter niet lukte om een constructief gesprek te voeren met haar leidinggevende. Al snel bleek dat haar...

“Hoe je allergie het systeem in stand houdt”

“Hoe je allergie het systeem in stand houdt”

Een drijfverenprofiel geeft inzicht in mensen hun logica. Vanuit jouw wereldbeeld vind je bepaalde zaken belangrijker dan andere en dat kleurt je handelen. Het bijzondere is dat daarmee je handelen niet altijd logisch is. Want soms doen wij juist dingen die opleveren...

“Waarom je dromen eerder realiseert als je ze deelt”

“Waarom je dromen eerder realiseert als je ze deelt”

Mijn ambitie om de mindset van het onderwijs in Nederland te veranderen van ‘kijken naar tekorten en problemen’ naar ‘kijken naar potentieel en progressie’, heb ik al met velen gedeeld. Dat doe ik met iedere workshop. Het toekomstbeeld dat ik daarbij heb voor...

“Hoe ‘Stel…’-vragen wel werken”

“Hoe ‘Stel…’-vragen wel werken”

Toen ik mensen trainde in het voeren van selectiegesprekken, leerde ik hen dat “Stel…” vragen op geen enkele wijze een valide antwoord geven. Daar ben ik ook niet anders over gaan denken. Echter, onlangs heb ik wel ontdekt dat ze in coaching en in leiderschap juist...

“De vijf bronnen van verlangen”

“De vijf bronnen van verlangen”

  Dinsdag 28 november geef ik voor de derde keer een workshop op het congres ‘HRM en het Onderwijs’. Deze keer onder de titel: “Waarderend Leiderschap: richting geven door verlangen te ontlokken”. Terwijl ik bezig was met de voorbereiding ervan, ontdekte ik dat...

“Moet je nu alweer werken?!”

“Moet je nu alweer werken?!”

  Deze week is de Week van de Werkstress. In heel Nederland zijn er verschillende organisaties die aandacht besteden aan de werkdruk op de werkvloer. Vanzelfsprekend ook in onderwijsland. Zo lanceerde Arie Slob als nieuwe Minister van Onderwijs een boekje over de...

“Niet vooruit? Zet een stap terug!”

“Niet vooruit? Zet een stap terug!”

  De vorige keer had ik het over een vraag die ik beantwoorde in de ‘uitleg-stand’ terwijl de ‘coach-stand’ passender was geweest. Inhoudelijk was de voorgelegde casus ook interessant. Wat was het geval: binnen een bepaalde vakgroep was een tekort aan docenten....

“Vragen? Check in welke stand je staat!”

“Vragen? Check in welke stand je staat!”

In de eerste bijeenkomst van het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs komt altijd de uitleg van de theorie aan bod. Ik vind het altijd heerlijk om daarover te vertellen en zit dan helemaal in mijn element. Natuurlijk krijg je dan de nodige vragen en daar...

“Veiligheid: Pokon voor potentieel”

“Veiligheid: Pokon voor potentieel”

  Afgelopen week was het de “Week tegen pesten”. Iedereen die een beetje bekend is met mijn manier van kijken en denken, begrijpt dat ik dat een slechte vertaling van een goed idee vind. Het is natuurlijk een goed idee om iets te doen om pesten de wereld uit te...

“Verkeerde keuzes? Meer ervaring!”

“Verkeerde keuzes? Meer ervaring!”

  Afgelopen week was in het nieuws dat een groot aantal hbo en wo studenten in het eerste jaar van studie switcht of ermee stopt. Het wordt neergezet als een groot probleem omdat het de maatschappij veel geld kost. Enerzijds is die redenering nogal kort door de...

“Kleren maken ook de leerkracht”

“Kleren maken ook de leerkracht”

Na afloop van de terugkommiddag van het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs hebben we steevast een borrel. De bijzondere perikelen op school komen dan weer eens van een andere invalshoek aan bod. Zo ook afgelopen vrijdag. Het huidige weer was aanleiding...

“Wil je ergens vanaf? Zeg het vooral niet! “

“Wil je ergens vanaf? Zeg het vooral niet! “

Hé, is dat even een verrassing. Als je ergens last van hebt, dan mag je dat toch zeggen? Natuurlijk, dat mag zeker. Alleen is het de vraag of je het gewenste effect bereikt. Dit is ook niet een betoog om je assertiviteit te ondermijnen, integendeel zelfs. Ik wil...

“Commitment, daar teken je toch voor!”

“Commitment, daar teken je toch voor!”

Van de week zat ik weer eens in een interessant gesprek met twee schoolleiders over Waarderende Functioneringsgesprekken en de concrete uitwerking ervan in de praktijk. Zij waren nieuwsgierig hoe dat werkt met mensen die niet goed functioneren. Daarbij kwamen ook...

“Hebben jouw leerkrachten ook een rode stopknop?”

“Hebben jouw leerkrachten ook een rode stopknop?”

In mijn programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs doe ik vaak een oefening met associatiekaarten. Het is een methode die je onder andere kunt gebruiken om beelden en woorden te vinden voor de ideale situatie die je nastreeft. Een van de schoolleiders koos een...

“Hoe belangrijk liefde en vertrouwen is”

“Hoe belangrijk liefde en vertrouwen is”

Ter herinnering aan mijn moeder, Loes Brezet-Brouwer Op 23 maart is mijn moeder overleden. Het is op een manier en een moment geweest waar ik absoluut vrede mee heb. Toen ik op Facebook kort beschreef wie mijn moeder was, kreeg ik onder andere de feedback...

Het risico van de vraag “Wat heb je nodig?”

Het risico van de vraag “Wat heb je nodig?”

Een van de leuke aspecten van het trainen van leiders in de kunst en kunde van Waarderend Leiderschap, is dat ik nog steeds nieuwe ontdekkingen doe over de theorie en de toepassing ervan. Zo hadden een aantal deelnemers zich voorgenomen om aan een leerkracht te...

“Lerarentekort? Vertel het andere verhaal!”

“Lerarentekort? Vertel het andere verhaal!”

Nederland kampt met een tekort aan leerkrachten en docenten. In het VO is dat al een tijd het geval. In het PO is het recent ontstaan, doch werd het al jaren geleden voorspeld. De vakbonden hebben aan de bel getrokken. Daarbij wordt de oorzaak gezocht bij de hoge...

“De mooiste vraag die iedere defensie ontwapent”

“De mooiste vraag die iedere defensie ontwapent”

Regelmatig voer ik waarderende interviews met leiders en professionals waarin prachtige verhalen naar boven komen. Ik houd van die verhalen en ik houd van de schoonheid van de mensen die dan naar boven komt. Vaak word ik ergens door geraakt of geroerd. Meestal leert...

“Het realisme van de normaalverdeling”

“Het realisme van de normaalverdeling”

Misschien heb je het door, misschien ook niet: wij maken in het onderwijs veelvuldig gebruik van de ‘normaalverdeling.’ Dat is de statistische beschrijving die weergeeft hoe zaken in een groep mensen onder normale omstandigheden verdeeld zijn. Soms is...

“Dood paard? Niet trekken! Vuurtje stoken!”

“Dood paard? Niet trekken! Vuurtje stoken!”

Als het tijdens de workshops gaat over het motiveren van medewerkers, dan geven deelnemers weleens aan dat het voelt als het trekken aan een dood paard. “Moet je ook niet doen,” zeg ik dan. “Een dood paard, daar moet je een vuurtje onder stoken!” Dan komt het in...

“Hoe je waarderend confronteert”

“Hoe je waarderend confronteert”

“Ik weet niet of het waarderend is, maar ik heb hem duidelijk verteld dat het een hele domme actie was waarmee hij zijn toekomst had kunnen vergooien!” Dat vertelde een teamleider over een gesprek waarin hij een leerling streng toesprak. Ik vond het juist zeer...

“Hoe je verlangen ontlokt”

“Hoe je verlangen ontlokt”

De vorige blog over “Orde is goed, maar richting is beter” heeft veel leuke reacties opgeleverd. Ik stelde dat je vooral verlangen moest aanboren bij leerkrachten en leerlingen als je wilt dat hun handelen richting heeft. “Hoe doe je dat, verlangen naar boven halen?”...

“Orde is goed, maar richting is beter”

“Orde is goed, maar richting is beter”

De afgelopen weken heb ik prachtige gesprekken gevoerd met leiders in het onderwijs over hun leiderschap. Toen een van hen de sterke punten in zijn stijl had omschreven, voegde die er spontaan aan toe: maar controle is niet mijn sterkste punt… Na onderzocht te hebben...

“Hoe je het jojo-effect voorkomt”

“Hoe je het jojo-effect voorkomt”

Nee, ik ga het niet hebben over het steeds afvallen en weer aankomen van mensen die regelmatig diëten volgen en er ook weer mee stoppen. Deze blog gaat over het jojo-effect in organisaties en het onderwijs, over ontwikkelingen en veranderingen die om de zoveel tijd de...

“Onderken jij zelf hoe belangrijk jij bent?”

“Onderken jij zelf hoe belangrijk jij bent?”

Op 25 mei kwam er het OESO-rapport uit “Review of National Policies for Education: Netherlands 2016” Een van de conclusies was dat het belang van goede schoolleiders groot is, maar dat dit onvoldoende wordt onderkent. Er worden de nodige aanbevelingen...

“Wat is het voordeel van de dramadriehoek?”

“Wat is het voordeel van de dramadriehoek?”

Daar houd ik van, vragen stellen die mensen hun brein doen kraken en tegelijkertijd de focus verleggen. Het lijkt ongerijmd, dat er een voordeel kan zijn van een situatie die je als vervelend of ronduit ellendig ervaart. En toch zijn het dit soort waarderende vragen...

“Hoe ga jij straks de vakantie in?”

“Hoe ga jij straks de vakantie in?”

Alles was in de laatste week nog op zijn pootjes terecht gekomen. Het laatste gaatje in de formatie was gedicht. Alle bestellingen waren rond voor het nieuwe schooljaar. Er was zelfs bij iedere school een container volgestouwd met oude troep. Kortom, we waren...

“Soms ben jij gewoon de laatste druppel”

“Soms ben jij gewoon de laatste druppel”

Leiders in het onderwijs hebben weleens te maken met razende ouders en woedende leerkrachten. Wat je dan over je heen krijgt, zegt niet altijd wat over jou. Soms ben je gewoon de laatste druppel, heb ik onlangs ervaren. Toen kreeg ik het zelf voor mijn...

“Welke aandacht negativiteit toch verdient”

“Welke aandacht negativiteit toch verdient”

Een van de uitgangspunten van de waarderende benadering is “Alles dat je aandacht geeft, groeit.” Nu ben ik de afgelopen maanden een paar keer gevraagd om sterk gegroeide negativiteit in de samenwerking tussen een leidinggevende en diens medewerkers te keren. En wat...

“Is er leven na de inspectie?”

“Is er leven na de inspectie?”

Bij meerdere scholen heb ik iets waargenomen waar ik recent een patroon in ben gaan herkennen. De school heeft de zaken onvoldoende op orde. De inspectie gaat komen en met man en macht wordt samengewerkt om alles kloppend te krijgen. Men werkt saamhorig met veel...

“Meedenkers vermomd als tegendenkers”

“Meedenkers vermomd als tegendenkers”

Vrijwel iedereen heeft er één in zijn team zitten: een tegendenker. Iemand die bij ieder voorstel bezwaren heeft; die bij iedere oplossing weer een nieuw probleem weet te bedenken. Vaak zuigen zij de positieve energie uit je en leidt het tot verzuchtende gedachten als...

“Kijktip voor de kerstvakantie: Brammetje Baas”

“Kijktip voor de kerstvakantie: Brammetje Baas”

De kerstvakantie is altijd een mooie periode om eens lekker een film te kijken. En als je dat toch gaat doen, dan is het fijn om een hele leuke film te kijken waar je stiekem nog wat van opsteekt. Met veel plezier beveel ik je de film ‘Brammetje Baas’...

“Maar wat als iemand echt niet functioneert?”

“Maar wat als iemand echt niet functioneert?”

Die vraag krijg ik veelvuldig in mijn workshops. Een hele terechte en goede vraag. Het is een terechte vraag omdat uit onderzoek blijkt dat leerkrachten veel liever hebben dat niet functionerende collega’s worden aangepakt, dan dat er prestatiebeloning wordt...

“Word fan van je medewerkers!”

“Word fan van je medewerkers!”

Het is gaandeweg steeds meer de focus geworden in marketing: als bedrijf moet je fans creëren. Een trouwe schare die altijd voor jouw merk kiest. Om dat te doen, willen bedrijven aan hun klanten veel waarde bieden waar zij echt behoefte aan hebben. Er wordt extra...

“EHBO: Eerste Hulp bij Betrokken Ouders”

“EHBO: Eerste Hulp bij Betrokken Ouders”

De ouder kwam op hoge poten de klas binnen lopen. Sloeg de deur dicht en ging verbaal gelijk vol in de aanval naar de leerkracht: “Jij…”. De ouder stond op ontploffen. Het is een situatie waarin menigeen de behoefte voelt om acuut een grens te trekken. “Op deze manier...

“Hoe startgesprekken zinvol worden”

“Hoe startgesprekken zinvol worden”

Vanuit het gedachtegoed van ouderbetrokkenheid 3.0 beginnen steeds meer scholen het jaar met startgesprekken of omgekeerde tienminutengesprekken. Het is een essentiële stap om tot een betere samenwerking met ouders en leerlingen te komen. Inmiddels zijn ze geweest en...

“Hoe je er samen met ouders wel uit komt”

“Hoe je er samen met ouders wel uit komt”

Heb je ook van die ouders op school, die van de ene op de andere leerkracht worden overgedragen als een lastige ouder? Die een erfenis met zich meedragen als een doorgaande lijn door de schoolcarrière van hun kind? Dan is het hoog tijd om dat patroon te doorbreken, in...

“Waarom je jouw oog voor succes weer moet trainen”

“Waarom je jouw oog voor succes weer moet trainen”

In de afgelopen week zijn drie opleidingsprogramma’s aangevangen. Het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs is zowel in de open inschrijving als in de incompany variant van start gegaan. Daarnaast is de opleiding voor de docenten in de pilot “Beter leren...

Welke kwaliteiten zitten er in jouw blinde vlek?

Welke kwaliteiten zitten er in jouw blinde vlek?

Onlangs zat ik zelf weer eens in een training. Een train-de-trainer programma waarin onder andere feedback geven aan de orde was. Het Johari-venster werd gepresenteerd. Eerst voelde ik de weerstand die ik al vaker heb gevoeld daarbij, omdat het vaak vanuit de...

Hoe complimenten niet gezocht worden, maar gevonden

Hoe complimenten niet gezocht worden, maar gevonden

Enige tijd geleden sprak ik een schoolleider die het lovenswaardige voornemen had om iedere dag iemand een compliment te geven. Daarvoor had zij een geeltje aan haar monitor geplakt. Een mooie manier om een nieuwe gewoonte te creëren. Zij vond het evenwel niet altijd...

Het ont-moeten van minister Bussemaker

Het ont-moeten van minister Bussemaker

Op donderdag 12 februari 2015 heb ik een uur lang met minister Bussemaker van gedachten kunnen wisselen over haar en mijn missie in het onderwijs. Het was een plezierige ontmoeting. De minister was sympathiek, nieuwsgierig en stelde veel vragen; kwaliteiten die ik...

Maar wat als ouders echt niet willen luisteren?

Maar wat als ouders echt niet willen luisteren?

“Het wordt tijd dat u eens naar de professionals gaat luisteren.” Zei de IB-er tegen de ouders die al drie jaar lang haar adviezen naast zich neer legden. De frustratie zat hoog. Er moest een statement gemaakt worden. Zo kon het niet langer. De IB-er wilde liever een...

Waarom je met Waarderend Onderzoeken snel leert

Waarom je met Waarderend Onderzoeken snel leert

De motivatie om te leren ontstaat vaak als we iets willen bereiken en kennis of vaardigheden missen om dat te realiseren. Dat vraagt bewustzijn van het doel dat je wilt bereiken en dat doel moet ook belangrijk en waardevol voor je zijn. Daarnaast vraagt het bewustzijn...

Wat zijn de beste wensen?

Wat zijn de beste wensen?

Het kon nog net hoorde ik: tot 13 januari iedereen het beste voor het nieuwe jaar wensen. Ik vind het een mooie gewoonte. Het doet plezier om elkaar het beste toe te wensen en het is een fijn gevoel als andere je dat gunnen. Natuurlijk is het ook vluchtig, vaak in het...

Hoe je onderpresteerders herkent

Hoe je onderpresteerders herkent

Het is de opdracht van het onderwijs om het beste in kinderen naar boven te halen. Het is daarin een uitdaging om hun werkelijke potentieel te kennen. Een nodig aantal kinderen houdt dit potentieel namelijk verborgen en presteert onder hun kunnen. Het is essentieel om...

Waarom ouders voor leerkrachten een nachtmerrie kunnen zijn

Waarom ouders voor leerkrachten een nachtmerrie kunnen zijn

Soms hebben leerkrachten te maken met in hun ogen ‘lastige ouders’. Bijvoorbeeld ouders die hoge verwachtingen hebben van hun kind. Die de leerkracht de schuld geven als het kind onvoldoende presteert en gaan vertellen hoe die dat moet oplossen. Alleen al de gedachte...

Waarom het ook wel eng is om te schitteren

Waarom het ook wel eng is om te schitteren

Als schoolleider wil je het beste in kinderen en leerkrachten naar bovenhalen. Je wilt dat zij laten zien wat zij kunnen. En zelf willen zij dat natuurlijk ook. Toch zie je soms weerstand bij kinderen en leerkrachten in hun ontwikkeling, alsof zij iets niet willen...

Waarom een verbetercultuur ook andere gesprekken vraagt

Waarom een verbetercultuur ook andere gesprekken vraagt

Recent heeft een initiatiefgroep van negen schoolleiders, leerkrachten en andere deskundigen concrete voorstellen gedaan voor kwalitatief beter onderwijs. In de notitie “Samen leren: aanbevelingen voor het onderwijs” geven zij aan dat op drie gebieden extra actie...

Hoe je opbrengstgericht werken wel leuk maakt

Hoe je opbrengstgericht werken wel leuk maakt

Scholen zijn verplicht om opbrengstgericht te werken. Van schoolleiders hoor ik vaak dat het in de praktijk moeizaam van de grond komt omdat het een hoop negativiteit oproept. Aan toetsen hangt een aura van beoordeling. En de vraag is zelfs: wie wordt er beoordeeld?...