Waarom een verbetercultuur ook andere gesprekken vraagt

Recent heeft een initiatiefgroep van negen schoolleiders, leerkrachten en andere deskundigen concrete voorstellen gedaan voor kwalitatief beter onderwijs. In de notitie “Samen leren: aanbevelingen voor het onderwijs” geven zij aan dat op drie gebieden extra actie...

Hoe je opbrengstgericht werken wel leuk maakt

Scholen zijn verplicht om opbrengstgericht te werken. Van schoolleiders hoor ik vaak dat het in de praktijk moeizaam van de grond komt omdat het een hoop negativiteit oproept. Aan toetsen hangt een aura van beoordeling. En de vraag is zelfs: wie wordt er beoordeeld?...