“Het beoordelingsgesprek is onzin, tenzij…”

“Het beoordelingsgesprek is onzin, tenzij…”

Al enkele jaren hoor je in de media de roep om de beoordelingsgesprekken af te schaffen omdat deze zinloos zouden zijn. De argumenten daarvoor komen vooral voort uit de praktijkervaring die men ermee heeft. Dit type gesprek is een rituele dans die tot veel discussie...
“Klassenbezoek spannend? Dat kan echt anders!”

“Klassenbezoek spannend? Dat kan echt anders!”

Vorige week vertelde een van de deelnemers in het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs haar ervaringen met klassenbezoeken. Deze bezoeken zijn een belangrijk onderdeel in haar plan van aanpak, waarin zij op een waarderende manier wil onderzoeken hoe de...
“Jouw kwaliteiten zijn absoluut relatief”

“Jouw kwaliteiten zijn absoluut relatief”

In waarderende gesprekken gaan we op zoek naar de kwaliteiten van onze gesprekspartner. We willen namelijk dat mensen zich bewust zijn van hun potentieel. Het is daarbij belangrijk dat zij het zoveel mogelijk zelf benoemen. Toch ontkomen we er niet aan om de sterke...
“Wat als ‘Onderwijs’ een game is…”

“Wat als ‘Onderwijs’ een game is…”

Onlangs gaf ik een workshop aan docenten in het VO over de waarderende aanpak en wat waarderend onderwijs in zou kunnen houden. Dat vonden enkelen wel een heel idealistisch verhaal, want “Die leerlingen willen niets!” werd gesteld. “Wat willen zij dan wel?” vroeg ik...
“Ik moet wel mijn grenzen aangeven!”

“Ik moet wel mijn grenzen aangeven!”

Bovenstaande kreet wordt met enige regelmaat gebruikt door mensen in het onderwijs die er even helemaal doorheen zitten. Die tegen een burn-out of overspannenheid aanzitten, of juist daarvan terugkomen en midden in een re-integratietraject zitten. Hoewel het stellen...
“Daar moeten we beleid op maken!”

“Daar moeten we beleid op maken!”

Een van de deelnemers uit het programma Waarderend Leiderschap in het onderwijs vertelde in het evaluatiegesprek hoe een leerkracht naar aanleiding van een gesprek de vrijheid nam om eens wat te proberen in de klas. Dat vond deze leider geweldig. Een andere leerkracht...