“Leider, geloof me, investeer in die eerste volger”

door | sep 17, 2019 | Blog | 0 Reacties

In de vorige blog heb je kunnen lezen hoe waardevol het is om ergens opnieuw te beginnen. Je kan je dan als leider gelijk neerzetten zoals je idealiter zou willen zijn en zo het proces in gang brengen dat je graag voor je ziet. Jouw enthousiasme en energie is echter niet genoeg om er beweging in te krijgen. De meeste mensen kijken eerst de kat uit de boom en vragen zich af; is deze leider te volgen? Daarom is het belangrijk om te investeren in je eerste volger. En de effecten daarvan kunnen je nog wel eens verrassen…

Je bent pas een leider als je een volger hebt
Van de zomer zag ik prachtig in praktijk hoe belangrijk de eerste volger is om daadwerkelijk een leider te kunnen zijn. Ik stond op de fietsbrug over de Oude Rijn te kijken naar een groep jongens die aan de kant stonden. Het was warm en er was een jongen in het water gesprongen. Die probeerde de rest enthousiast te maken. Zij moesten er ook in. Het water was heerlijk. De rest bleef aarzelend aan de kant staan. Hij kon roepen wat hij wilde, de groep kwam niet in beweging. Hij richtte zijn aandacht op degene die het dichts bij de kant stond en nog het meest genegen leek om een duik te wagen. Deze specifieke focus was het laatste zetje dat deze jongen nodig had. En niet lang nadat deze eerste volger er met een juichkreet in was gesprongen, kwam de volgende erachteraan. Waar de leider eerst meer dan een minuut lang probeerde om zijn kornuiten over te halen, ging nu de een na de ander met steeds enthousiaster wordend gejoel. Het deed mij denken aan het prachtige filmpje “Leadership From A Dancing Guy”   

Dus investeer je in je eerste volger
Een van de schoolleiders die in januari was gestart met het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs, richtte zich in haar plan van aanpak op een schitterend jong talent in haar school. Zij zag veel potentieel in deze leerkracht en wilde graag dat zij een kartrekker zou worden in het ontwikkelen van Boeiend Onderwijs op school. Het was een bewuste strategie om in haar te investeren, zodat zij het team mee zou kunnen krijgen. De waarderende aanpak sloot daarbij geweldig aan op de situatie omdat de leerkracht zelf nogal bescheiden was in haar opstelling en zich nog niet zo bewust was van haar potentieel. Het was belangrijk om haar vertrouwen en geloof te laten groeien in de invloed die zij op haar collega’s kon hebben.

Met ontegenzeggelijk effect
Door middel van waarderende gesprekken liet de schoolleider de leerkracht ontdekken welk potentieel er in haar schuil ging. Daarbij werd zij voorbereid op een belangrijke rol tijdens een studiedag. Die vervulde zij met verve. Haar enthousiasme was aanstekelijk en een aantal collega’s waren aangenaam verrast. Boeiend Onderwijs begon duidelijk meer te leven binnen het team. Het effect op de jonge leerkracht zelf overtrof zelfs de verwachtingen. Het succes maakte ambitie bij haar los. Nu zij hieraan had geproefd wilde zij meer. De schoolleider begon een beetje bang te worden dat de leerkracht door zou schieten in haar zelfvertrouwen. Daarbij kon zij haar gezien haar leeftijd, ervaring en de reeds bestaande posities in het team geen officiële leidinggevende positie geven. Dat was nog te vroeg. Daar dacht deze leerkracht anders over en vlak voor de vakantie vertelde zij dat zij naar een andere school ging waar zij wel de gewenste stap kon zetten in haar carrière…

Een ronduit verrassend effect zelfs!
Natuurlijk baalde de schoolleider enorm. Hoe kon dat toch! Ze had zoveel in deze leerkracht geïnvesteerd en daar stond ze dan met lege handen. Als dat het effect van de waarderende aanpak is… mooi is dat… Tot haar grote verbazing stonden er echter spontaan drie bovenbouwleerkrachten op die gezamenlijk het gat gingen opvullen dat de eerste volger had achter gelaten. Zij pakten de plannen op, overlegden met elkaar en vertelden de schoolleider hoe zij graag verder wilden met de ingezette ontwikkelingen. Ineens bleek ze niet één, maar drie kartrekkers in het team te hebben. Daarmee leverde de investering in de eerste volger verrassend veel rendement op, meer dan deze schoolleider vooraf voor mogelijk had gehouden. Zo eindigde een proces dat eerst van een piek naar een dal ging uiteindelijk in een schitterend hoogtepunt. En dat is nu juist het effect van de waarderende aanpak. Het levert altijd fantastisch rendement op, alleen soms via andere verrassende en zelfs mysterieuze wegen.

Investeer dus in die eerste volger met de waarderende aanpak, met het geloof dat het altijd iets moois oplevert.

Wil je reageren op dit blog? Laat je reactie dan hieronder achter.

Deel deze pagina met je netwerk:

Gratis E-book “Minder hard werken, meer resultaat”:

Vul hieronder je gegevens in en je ontvangt per omgaande het e-book "Minder hard werken, meer resultaat. Het effect van waarderende functioneringsgesprekken in het onderwijs". Tevens ontvang je nadat je het complete waardevolle e-book hebt ontvangen gratis tips via het e-zine "Schrift voor schitterende scholen".

Ja! Ik wil graag Waarderende functioneringsgesprekken met leerkrachten in mijn school. En ontvang graag mijn exemplaar
van het e-book.
dit veld niet invullen s.v.p.

Agenda

START DATAProgramma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs

* Vrijdag 13 september 2024
Locatie: omgeving Eindhoven

* Donderdag 19 september 2024
Locatie: Nieuw-Westert in Egmond-Binnen

* Vrijdag 20 september 2024
Locatie: StayOkay in Dordrecht

* Donderdag 26 september 2024
Locatie: omgeving Zwolle