Over Andrea van de Rozenberg

 


Andrea van de Rozenberg heeft haar hart voor het onderwijs van huis uit meegekregen.
  Al vroeg ervoer zij dezelfde ambitie om van betekenis te zijn voor de ontwikkeling van kinderen en in 1997 startte zij met de Pabo. Omdat zij het beste uit elk kind wil halen, volgde zij direct daarop de opleiding tot Remedial Teacher. Hierdoor kon zij kinderen met leermoeilijkheden of andere problemen extra ondersteuning bieden. Zo groeide haar passie om zich in te zetten voor betekenisvol onderwijs: onderwijs waarin het potentieel van zowel leerkrachten als leerlingen tot bloei komt.

Op de Prins Mauritsschool in Tiel deed zich de eerste mooie kans voor om het verschil te maken door het onderwijs te verbeteren. Als coördinator van de bovenbouw begeleidde Andrea verschillende verandertrajecten. Daarbij ervoer zij hoe krachtig en effectief het is als je een klimaat schept waarin iedereen in het team zich gewaardeerd voelt. Toen de gesprekken over werkdruk de overhand kregen, kwam zij op het idee om teamleden in de vergadering succeservaringen en kwaliteiten met elkaar te delen. Hierdoor zag Andrea de sprankeling in het team terugkomen. Het probleem was daarmee niet gelijk opgelost, maar deze interventie hielp om de negatieve sfeer om te buigen naar een positieve sfeer. Dit heeft ertoe geleid dat Andrea zich meer is gaan focussen op de successen binnen de organisatie.

Vanuit haar verlangen om zichzelf verder te ontwikkelen als onderwijskundig leider volgde Andrea de schoolleidersopleiding. Ondertussen ging zij werken als coach en unitleider op Laterna Magica in Amsterdam, een IKC met het leerconcept Natuurlijk Leren. Dit bleek een school naar haar hart! Doordat kinderen daar eigenaar zijn van hun leerproces en zo hun kwaliteiten ontdekken en benutten, komen ze optimaal tot bloei. De nadruk ligt op wat een kind wel kan en successen worden gevierd. Daarbij ontdekte Andrea dat de aanwezigheid van de leerling bij het portfoliogesprek de betrokkenheid en intrinsieke motivatie enorm vergrootte. Daarnaast was het opzetten van een nieuwe unit met haar team een leerzaam avontuur. Samen pionierende leerde men van elkaar en wist Andrea verschillende kwaliteiten te bundelen tot één krachtig geheel.

Andrea wilde met deze kennis en ervaring verder om mensen te inspireren mooi onderwijs te geven en werd adjunct-directeur op Kon-Tiki, een school voor Ondernemend Leren. De focus lag met name op visieontwikkeling en het creëren van een op leren gerichte cultuur. Vanwege het hoge ziekteverzuim deed zij mee aan een traject van het Vervangingsfonds voor schoolleiders: “Gezonde werkdruk, daar word je beter van”. De opleidingen Management Drives en Waarderend Leiderschap waren daar onderdeel van. Andrea heeft deze kennis en vaardigheden zo geïntegreerd en toegepast dat het ziekteverzuim van 8% naar 2% is gegaan! Door leiding te geven vanuit een waarderende insteek en de focus te verleggen van werkdruk naar werkplezier, ontstond er niet alleen meer energie en positiviteit binnen de organisatie; leerkrachten werden zich veel meer bewust van hun eigen invloed en competentie. Dit gunt zij andere scholen ook. Het heeft bij haar het vuurtje aangewakkerd om vanuit Drives@School leiders in het onderwijs te leren om met Waarderend Leiderschap scholen, leerkrachten en leerlingen te laten schitteren.

 

Deel deze pagina met je netwerk:

Gratis E-book “Minder hard werken, meer resultaat”:

Vul hieronder je gegevens in en je ontvangt per omgaande het e-book "Minder hard werken, meer resultaat. Het effect van waarderende functioneringsgesprekken in het onderwijs". Tevens ontvang je nadat je het complete waardevolle e-book hebt ontvangen gratis tips via het e-zine "Schrift voor schitterende scholen".

Ja! Ik wil graag Waarderende functioneringsgesprekken met leerkrachten in mijn school. En ontvang graag mijn exemplaar
van het e-book.
dit veld niet invullen s.v.p.

Agenda

START DATAProgramma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs

* Vrijdag 13 september 2024
Locatie: omgeving Eindhoven

* Donderdag 19 september 2024
Locatie: Nieuw-Westert in Egmond-Binnen

* Vrijdag 20 september 2024
Locatie: StayOkay in Dordrecht

* Donderdag 26 september 2024
Locatie: omgeving Zwolle