Programma Waarderende Gespreksvoering

In dit programma gaat het mes van de waarderende aanpak aan twee kanten snijden. Dat betekent dat deelnemers kennis krijgen van Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry), de vaardigheden meekrijgen om het toe te passen in gesprekken met medewerkers en daarbij oefenmateriaal zijn voor een van hun medecursisten, zodat zij zelf op en waarderend manier een ontwikkeling gaan doormaken in hun leiderschap. Iedere deelnemer neemt deel aan een intervisiegroep om samen de ontwikkeling door te maken en elkaar te stimuleren.

Dag 1: Hoe je een waarderend interview houdt
Resultaat: Na deze dag kennen de deelnemers de principes achter Appreciative Inquiry, de fasering in het proces en de opbouw van het waarderend interview. Daarnaast zijn zij in staat om zo vragen te stellen en reflecties te geven dat anderen zich volledig bewust worden van hun kracht, potentieel en groeimogelijkheden.

De deelnemers krijgen vooraf de nodige filmpjes te zien over Waarderend Onderzoeken, zodat zij vooraf een mooie theoretische basis krijgen. Naar aanleiding hiervan kunnen zij specifieke vragen stellen over de toepassing ervan in de praktijk. Daarnaast leren zij de vaardigheden die nodig zijn om alles uit het waarderend interview te halen. Zij doen in tweetallen een waarderend interview over hun eigen Waarderend Leiderschap. Op basis hiervan worden persoonlijke leerdoelen verwoord.

Dag 2: Hoe je medewerkers van verlangen naar actie en realisatie brengt
Resultaat: Na deze dag kunnen de deelnemers de medewerkers begeleiden door alle andere fasen van het waarderend onderzoeken, zodat verlangens worden omgezet in actie en ontwikkeling. Zij weten met welke werkvormen zij het persoonlijk ideaalbeeld van de leerkracht kunnen concretiseren en hoe de weg daar naartoe gezet kan worden met de eerste stappen. De progressie die gemaakt wordt kunnen zij zo evalueren dat vastgehouden wordt wat van waarde is en doorontwikkeld wordt waar nog wensen liggen.

De deelnemers krijgen vooraf een aantal filmpjes te zien over de werkvormen. Op de trainingsdag worden deze zoveel mogelijk geoefend. Daarbij wordt tevens geoefend in het omgaan met weerstand en het keren van negativiteit.

Online leeromgeving aNewspring
Alle deelnemers in het programma krijgen toegang tot de online leeromgeving van Drives@School. Hierin kun je alle documentatie, formats en filmpjes terugvinden. Inleveropdrachten kun je erin uploaden en de trainer zal tips eraan toevoegen. Ook kun je in deze omgeving de gehele periode leuke successen delen, vragen stellen en elkaar feedback geven. De trainer zich hier ook geregeld in mengen.

Intervisie via Zoom
De groep zal opgedeeld worden in maximaal 3 intervisiegroepen. Na de training zullen deze virtueel nog 2 keer bij elkaar komen om ervaringen te delen. Daarbij bevraagd een van de deelnemers bij toerbeurt wat voor een andere deelnemer belangrijk is om aan ervaring te bespreken. Door dit steeds door te draaien, wordt iedereen een keer waarderend bevraagd en oefent iedereen een keer met waarderend bevragen. Dat maakt de intervisie een complete ervaring. De intervisie wordt begeleid door de trainer. Die leidt de evaluatie van de gesprekken en kan aanvullende expertise inbrengen.

Voor de intervisie maken wij gebruik van de online omgeving van Zoom. Voor iedere intervisie ontvangen deelnemers per mail de Meeting ID’s van de intervisiegroepen. Deelnemen kan vanachter een laptop, tablet of telefoon. Apps en software zijn makkelijk te installeren. Essentieel is dat de apparatuur beschikt over een werkende camera, microfoon en luispreker. Een goede internetverbinding is essentieel.

De intervisie wordt opgenomen, zodat de inhoud gedeeld kan worden met de andere groepen en men zo verder van elkaar kan leren.

Afronding
Het traject wordt afgerond met een terugkommiddag. Daarin hebben we een open programma waarin we inspelen op de behoefte die op dat moment bij de deelnemers speelt.