Schoolprogramma “Waarderende Oudergesprekken (en/of leerlinggesprekken)”

Hoe fijn zou het zijn als leerkrachten waarderende oudergesprekken voeren zonder dat de spanning hoog oploopt? Dat 10-minuten gesprekken gezien worden als een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind? En de leerkracht het gevoel heeft samen met de ouder een team te zijn, dat het beste potentieel van het kind naar boven haalt?

 • Je wilt dat leerkracht, ouder en/of leerling met plezier samenwerken
 • Je brengt hun werelden, kennis en ervaring graag bij elkaar
 • van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam
 • Je wilt negativiteit, weerstand en spanningen in de relatie voorkomen
 • En het liefst laat je ouderbetrokkenheid werken voor het kind

Maar waar gaat het in de praktijk dan vaak mis?

Soms hebben leerkrachten te maken met in hun ogen ‘lastige ouders’. Bijvoorbeeld ouders die hoge verwachtingen hebben van hun kind en die de leerkracht de schuld geven als het kind onvoldoende presteert. Of ouders met expertise in het onderwijs en jou gaan vertellen hoe jij de problemen moet oplossen. Of ouders die super beschermend zijn en vinden dat de school onverantwoorde keuzes maakt. Of ouders die er opstaan dat de school iets aan dat andere kind doet, want daar heeft hun kind last van. Stuk voor stuk ouders die zich zorgen maken en het allerbeste voor hun kind willen. Dat brengt spanning met zich mee. En de manier waarop we geneigd zijn daarop te reageren, werkt helaas vaak averechts.

 • Alleen al de gedachte aan een gesprek met ‘lastige ouders’ roept spanning op
 • De leerkracht gaat zich van te voren mentaal wapenen tegen weerwoorden
 • Alle spanning komt er in een onontkoombare ‘maar…’ uit
 • Ouders moeten ervan overtuigd worden dat hun hoge verwachtingen niet realistisch zijn
 • De leerkracht voelt zich niet gehoord door de ouders

In de eerste plaats is het een goed teken dat er wederzijdse betrokkenheid is. Zowel de ouder als de leerkracht hebben het beste met het kind voor en zijn zich ervan bewust dat zij de ander daarvoor nodig hebben. Het zijn pedagogische partners die beide een cruciale rol spelen in de ontwikkeling en opvoeding. Dat vraagt een gelijkwaardige relatie waarin de expertise en ervaring van de ouder en de leerkracht bij elkaar worden gebracht. Echter zorgt die betrokkenheid en zorg voor het kind vaak voor spanning tussen ouder en leerkracht.

Naarmate de zorg voor het kind groter wordt, wordt ook de spanning groter en dat drijft de ouder en leerkracht vaak eerder uit elkaar, juist daar waar de samenwerking zo belangrijk is! Vanuit de beste intenties kan de spanning behoorlijk oplopen.

Als ouders en leerkracht niet tot elkaar komen, heeft dat altijd nare gevolgen. Bij de leerkrachten kunnen de spanningen leiden tot onzekerheid, handelingsverlegenheid, verminderd functioneren en zelfs verzuim. Ouders kunnen besluiten om hun kind van school te halen, zelfs inclusief broertjes en zusjes. Maar het ergste is nog, dat het ten koste gaat van het kind. Een goede samenwerkingsrelatie, echt partnerschap, is essentieel om het potentieel van het kind tot bloei te brengen. Als ouders en leerkrachten niet tot elkaar komen, worden er kansen gemist voor groei en ontwikkeling.

Het kan echt anders

Ouder en leerkracht kunnen samen het potentieel van het kind tot bloei te brengen. Wanneer gesprekken tussen ouder en leerkrachten zijn gebaseerd op de aanpak van Waarderend Onderzoeken, worden het plezierige en ontspannen gesprekken. De focus wordt verlegd van zorg en problemen naar wensen en mogelijkheden. Daarbij ontstaat een realistisch en gedeeld beeld van het potentieel van het kind. Soms leidt het zelfs tot verrassende ontdekkingen. Tot een eenvoudige manier waarop ouder en leerkracht een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind en een doorbraak kunnen bereiken.

Stel dat je als schoolleider en leerkracht het volgende weet:

 1. Met welke mindset er als vanzelf een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie ontstaat.
 2. Hoe je zorgen vertaalt naar wensen en behoeften (in de ontwikkeling van het kind).
 3. Hoe je tot een gezamenlijk inzicht komt in het potentieel en de mogelijkheden van het kind.
 4. Wat de principes van Waarderend Onderzoeken zijn, die maken dat het werkt.
 5. Hoe je de inzichten toepast binnen handelingsgericht werken.
 6. Welke signalen op spanning, weerstand en negativiteit duiden.
 7. Hoe je eenvoudig spanning reduceert, weerstand doorbreekt en de lucht klaart.

Dit resulteert in een mooie samenwerking in oudergesprekken zonder spanning. Je bereikt dit met het schoolprogramma

“Waarderende oudergesprekken (en/of leerling gesprekken)”

gegeven door Aart Brezet en Andrea van de Rozenberg. Zij delen op enthousiaste wijze hun ervaringen en bieden je een afwisselend programma die een prettige mix is van theorie en kennis met leerzame oefeningen waarin je het direct in praktijk brengt. Iedereen gaat naar huis met een naslagwerk waarop je terug kan vallen, een rijke ervaring en nieuwe energie om op school het beste uit de samenwerking met ouders te halen.

Ja, ik heb interesse in het schoolprogramma "Waarderende Oudergesprekken"
dit veld niet invullen s.v.p.

Maar wij voeren al andere gesprekken met ouders! Veel scholen investeren al in startgesprekken met ouders en Ouderbetrokkenheid 3.0. Dat is een prachtige en zinvolle ontwikkeling. De aanpak van Waarderend Onderzoeken sluit daarbij aan. Sterker nog: het kan het verschil maken tussen mooie intenties en daadwerkelijk succes. Want als andere gesprekken gevoerd worden met dezelfde mindset en probleemgerichte focus als weleer, komt het onvoldoende tot zijn recht. Waarderend Onderzoeken verlegt die focus en zorgt voor een fundamentele andere mindset. Het brengt het beste in de samenwerking tussen ouders en leerkrachten naar boven en het potentieel van kinderen tot bloei.

Leerdoelen van dit schoolprogramma

 Na het ontwikkeltraject weten de leerkrachten:

 • Wat de mindset is waarmee zij tot een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met ouders komen.
 • Wat de principes achter Waarderend Onderzoeken zijn.
 • Hoe je het kan toepassen binnen handelingsgericht werken.
 • Welke signalen op spanning, weerstand en negativiteit duiden.

Na het ontwikkeltraject kunnen de leerkrachten:

 • Een gesprek voeren met ouders waarin deze zich gehoord en begrepen voelen.
 • Samen met hen zorgen vertalen naar wensen en behoeften.
 • Samen met ouders het potentieel van het kind onderzoeken.
 • Eenvoudig spanningen reduceren en weerstand doorbreken.

Na het ontwikkeltraject durven de leerkrachten:

 • Vragen te stellen.
 • Conclusies voor te leggen.
 • Stiltes te laten vallen.
 • Diepgaand door te vragen.
 • Met weerstand mee te veren.

Inhoud schoolprogramma

Voor het trainen van de waarderende oudergesprekken is het nodig om een hele studiedag van 9.00 tot 17.00 te plannen en een terugkomochtend of –middag. Het programma kan op maat gemaakt worden voor de school. Zo kan de wens zijn om de formats van de gesprekken op de school samen af te stemmen of bepaalde thema’s meer aandacht te geven. In samenspraak wordt de inhoud verdeeld over de eerste studiedag en het terugkomdagdeel.

Download hier de brochure van dit schoolprogramma.

Het totale programma wordt opgebouwd met de volgende elementen:

 • Het kort waarderend onderzoeken van de huidige ervaringen met oudergesprekken: wat werkt er al en welke ontwikkelwensen hebben de leerkrachten?
 • Uitleg over de mindset die werkt in oudergesprekken.
 • Een levendige en inspirerende uitleg over Waarderend Onderzoeken.
 • Oefening over oordeelloos luisteren.
 • Oefeningen in vragen stellen.
 • Oefening in het geven van reflecties.
 • Oefeningen in het omgaan met weerstand.
 • Het Waarderend Onderzoeken van de eigen leerpunten, zowel een oefening als ervaring hoe een dergelijk gesprek voor ouders en kinderen kan zijn. Dit wordt eerst voorgedaan.
 • Het vormgeven van de eigen gesprekken formats op basis van de waarderende aanpak.

De leerkrachten krijgen een syllabus met daarin:

 • De theorie achter Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoeken)
 • De fasen in Waarderend Onderzoeken
 • De mindset die werkt in oudergesprekken en kindgesprekken
 • De basisformat van het waarderend interview
 • Vragen voor een waarderend Startgesprek
 • Vragen voor een waarderend 10 minuten gesprek
 • De aanpak van een waarderend coachingsgesprek met ouders en kinderen
 • Welke signalen duiden op spanningen, weerstand en negativiteit
 • Hoe je kan reageren op weerstand met empathie

De locatie

Het programma vindt plaats op een van de locaties van de eigen organisatie.

Toen eerdere deelnemers gevraagd werden aan te geven wat zij het beste van het schoolprogramma vonden, antwoordden zij:

“De totaal andere manier om gesprekken aan te gaan en de eye openers die dat biedt.”

“Hoe belangrijk ‘ruimte’ in een gesprek is.”

“De ontdekking dat je eerst moet begrijpen voor je zelf begrepen kan worden.”

“En de manieren die je leert om echt naar ouders te luisteren. De concrete toepasbaarheid. Het is heel praktisch en iedereen wordt er beter van.”

 

Hoe men de waarderende oudergesprekken in de praktijk ervaart

“Je krijgt de informatie over het kind die je het hele jaar helpt. Informatie die alleen de ouders hebben. Je ziet het hele kind.”

“Je komt op één lijn door ouders aan het woord te laten, serieus te nemen en echt te luisteren. Daardoor kom je ook samen met hen tot afspraken. Zij ervaren vertrouwen en geven vertrouwen.”

Ja, ik heb interesse in het schoolprogramma "Waarderende Oudergesprekken"
dit veld niet invullen s.v.p.

Aart Brezet en Andrea van de Rozenberg leren leiders in het onderwijs…

hoe zij negativiteit in hun organisatie kunnen keren door waarderend leiderschap, zodat hun leerkrachten en leerlingen gaan schitteren.

Aart en Andrea kennen uit eigen ervaring in welke positie schoolleiders zitten. Aart is niet alleen coach geweest van diverse schooldirecteuren, leerkrachten en teams; hij heeft het als interim-schoolleider ook daadwerkelijk ondervonden. Gaandeweg heeft Aart de kracht ontdekt van de positieve psychologie. Het is geen ideologie, het is bovenal een praktische invalshoek die werkt! Andrea is leerkracht, bouwcoördinator en adjunct directeur geweest. Daarin heeft zij ervaren hoe belangrijk het is voor leerlingen en medewerkers om aandacht te hebben voor hun kwaliteiten en succeservaringen. Zij heeft zelf het programma Waarderend Leiderschap in het onderwijs doorlopen en dat heeft bij haar het vuur voor de waarderende aanpak aangestoken.

Inmiddels zit het bij Aart en Andrea in hun vezels om steeds die kant van de werkelijkheid te belichten waar mensen het meest gelukkig, energiek en gemotiveerd van worden. Juist daarom gaat het hen aan het hart dat in het onderwijs de aandacht zo vaak uit gaat naar wat er niet is, naar de problemen en onmogelijkheden bij kinderen, ouders, leerkrachten en schoolleiders. Als je weet hoe mooi een school kan schitteren wanneer iedereen aandacht heeft voor potentieel en progressie, dan wil je niets anders dan de vaardigheid daarvoor overbrengen aan de leiders in het onderwijs.