Referenties

De stappen die ik in het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs aangereikt kreeg, vond ik erg prettig, want vaak wil ik te snel gaan. Ze helpen mij enorm om waarderend en concreet aan de slag te gaan, zodat ik niet ‘voor de troepen uit loop’.

Ook vond ik de kennis in Management Drives inzichtgevend. Doordat ik me er nu van bewust ben vanuit welke drijfveren ik handel, weet ik hoe ik het kan toepassen bij verandertrajecten.

Ik vond het erg waardevol om tijdens het programma in een klein verband met mijn collega’s te kunnen sparren. Fijn om de mooie theorie tot mij te nemen en daarna te kunnen oefenen in de praktijk.

Marytsje Flapper

Directeur, Bisschop Möller Stichting

Het programma Waarderende Gespreksvoering heeft mij een andere kijk op ontwikkeling gegeven. Ik kan nu vanuit een positieve houding aan groei werken, samen met mijn collega’s. Deze manier van werken geeft energie en deze energie kunnen we goed gebruiken in ons vak.

Tijdens het programma, dat door de lockdown online begon, kreeg ik duidelijke uitleg over het verloop en de aanpak van de cursus. Ondanks de online begeleiding, was alles goed te volgen met veel verschillende werkvormen. Ik heb veel feedback mogen ontvangen om direct binnen mijn school toe te passen en het vertrouwen gekregen om op deze wijze aan de slag te gaan.

Marijke de Kool

Directeur, PCPOW - Prins Mauritsschool

Het programma Waarderende Gespreksvoering was voor mij een feest van herkenning! Er kwamen veel zaken aan bod, die ik de afgelopen jaren al wel voorbij had zien komen. Gesprekstechnieken oefenen, het blijft altijd een beetje zwemmen op het droge… Het meest inspirerende vond ik het met elkaar in gesprek gaan over eigen ervaringen en over eigen waardes. Ik heb tijdens het programma veel over mijzelf geleerd!

Tijdens de live bijeenkomsten was er ruimte om te sparren. Het voelde heel veilig om cases in te brengen en te bespreken. Ik ben na iedere bijeenkomst geïnspireerd huiswaarts gekeerd.

Marco Onstenk

Directeur, Wonderwijs – De Elstar

Sinds ik het programma Waarderende Gespreksvoering met veel plezier heb gevolgd, voer ik op een andere wijze de gesprekken op school. Waarderende gesprekken, waarbij de eigen inbreng van leerkrachten veel belangrijker is. Het levert waardevolle gesprekken op die ertoe doen, vanuit een positieve grondhouding.

Het is namelijk belangrijk om stil te staan bij de zaken waarin iemand gewaardeerd wordt. Daarbij weten mensen vanuit dit gesprek veelal zelf wel te benoemen wat beter kan en hoe ze dit dan willen op pakken. Het denken vanuit het positieve en bewust waarderend bezig zijn, heb ik gewaardeerd in het programma. Dat geeft energie en levert energie op.

David Hulshof

Directeur, De Stroming – CBS ‘t Kompas

In het incompany programma Waarderende Gespreksvoering heb ik een andere manier van het kijken en benaderen van mijn teamleden geleerd, waardoor ik hen meer erkenning geef voor de persoon die zij zijn. In de opleiding heb ik de diverse werkvormen gewaardeerd en de manier waarop de technieken mij aan het denken hebben gezet.

Arnold van Ooijen

Directeur, De Stroming

Als afdelingsleider ben ik nu (nog) beter in staat om mijn collega’s te laten zien waar hun potentieel ligt. Ik kan ze, vanuit de waarderend aanpak, het zelfinzicht laten ontdekken hoe ze dit potentieel kunnen laten groeien naar kwaliteit ten bate van waar we het allemaal voor doen: de optimale voorbereiding van jongeren op maximale participatie in de maatschappij.

De wereld is al complex genoeg. Door voortdurend bezig te zijn met het uitvergroten van wat niet lukt, wordt het alleen maar meer complexer… Echter door anders te doen, verander je de wereld.

De zeer grote deskundigheid van de trainer en de wendbaarheid om aan te sluiten bij de vragen uit de groep vanuit de inhoud van het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs heb ik uitermate gewaardeerd.

Lennart Hartog

Adjunct-directeur, BOOR Recon Openluchtschool

Het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer inzicht heb in mezelf en mijn eigen handelen en functioneren. Ik heb helder wat mij drijft en waarom. Hierdoor weet ik waar mijn blinde vlekken zitten.
De deskundigheid van Aart en de sfeer in de groep waren echt pluspunten tijdens het volgen van dit programma.

Willem van den Berg

Directeur, Stichting Conexus

Enthousiaste reactie van een schoolleider op ons magazine: “Ik heb vandaag de papieren versie van Schrift ontvangen. Heerlijk om te lezen en erg inspirerend.”

Een schoolleider over het vernieuwde format Waarderende Klassenbezoeken: “Ik vind het document duidelijk en gebruiksvriendelijk en deze manier van werken past goed bij mijn kernwaarden.”

Ontvang dit nieuwe format bij aanvraag van het gratis e-book.

Sinds ik het programma gevolgd heb, werken we vanuit een gezamenlijk verlangen naar een gezamenlijk doel. Met als uitgangspunt het positieve en waarderende en met behulp van het stellen van de juiste vragen verder te komen en beter te worden. Als team, domein, clubje en ook als individu.
Met positiviteit en waardering creëer je een basis voor verandering, verbetering. Dat helpt bij het verwezenlijken van nieuwe doelen. Dat heb ik gewaardeerd aan dit programma.
En daarnaast de plezierige professionele aanpak van Andrea op zowel groeps- als persoonsniveau. Waarbij de kennis en kunde van hoog niveau is!

Jeroen van der Schoot

HRM adviseur, RENN4

Na het volgen van het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs maak ik nu bewust gebruik van dit gedachtegoed. Door de juiste vragen te stellen, voer ik nu gerichte gesprekken met mijn team.
Ik ben nu van onbewust bekwaam, bewust bekwaam geworden en dat is erg fijn.
Het programma is helder van opzet. Er is steeds voldoende afwisseling en de trainers blijken onvermoeibaar positief. Daar krijg je energie van!

Karin Meijer

Schoolleider, Kindwijs

Ik was van tevoren enigszins sceptisch over het effect van waarderend leiderschap, met name voor de begeleiding van mensen rondom wie problemen waren, de mensen van wie ik dacht dat ze niet wílden. Door het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs heb ik ervaren dat waarderend leiderschap ook en misschien juist dan heel goed werkt.
Je wilt de taal kiezen en de mindset hebben om met álle collega’s een fijne school op te bouwen. Dat lukt nu een stuk beter.
Wat ik waardeerde aan het programma was de insteek: “Wat is wél mogelijk?” (in plaats van “Dat kan vast niet.”).

Wim van Mourik

Directeur, Laurentius Stichting

Het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs heeft mij inzicht gegeven in mijn handelen en in het zien van mijn sterke kanten en mijn valkuilen. Ik heb geleerd om ze te herkennen, te erkennen en op een juiste manier te gebruiken bij het houden van gesprekken. Door te oefenen leer je hoe je waarderend kunt blijven en leer je gedrag van de ander te herkennen. Dat geeft rust en geeft mij houvast om nog beter te luisteren. Mooie vragen zorgen voor mooie gesprekken en zorgt dat je wegblijft van aannames.

Ik ben net gestart als directeur binnen een andere Stichting en dus heeft niemand je al ingekleurd. Nieuwe gesprekken waren voor mij goede oefeningen en ik kon er tijd en rust voor nemen. Op deze manier kon ik direct werken aan mijn valkuilen en bouwen aan relaties.

Het programma is concreet en geeft digitaal goede informatie. Fijne waarderende oefensessies en bijeenkomsten onder leiding van een deskundige begeleidster. Er was ruimte voor eigen input en intervisie. Praktijk en studieboeken werden goed op elkaar afgestemd.

Immy Rorije

Directeur, Talent Westerveld

Het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs heeft er voor gezorgd dat ik het denken van mijn medewerkers (incluis mijn eigen denken) kan ombuigen naar zaken waar ze wel invloed op hebben. Zo besteden we minder tijd aan zaken waar we geen invloed op hebben.
Het belangrijkste wat we hiermee bereikt hebben, is dat we vanuit een ‘moppercultuur’ in een positieve flow gekomen zijn.
Ik waardeer de combinatie theorie en praktijk enorm in dit programma.
Het Waarderend interview en het item over het stellen van reflecterende vragen en daar reactie bij uitlokken, waren de meest waardevolle onderdelen voor mij.
Het werken met filmpjes in plaats van lappen tekst die je vooraf moet lezen werkt heel prettig.
Het programma was snel, afwisselend en voor ieder wel wat interessants. De kennis maar ook de flexibiliteit van de trainers werkte zeer goed. Mooie praktijkvoorbeelden gesteund door de theorie.
Ik kijk nu al uit naar de extra terugkomdag over een aantal maanden.

Norine Meinster

Directeur, OBS Nelson Mandela

De opleiding Waarderend Leiderschap in het Onderwijs heeft mij handvatten gegeven om mij verder te ontwikkelen als waarderend leider. De vraagstellingen en het doorvragen zijn van toegevoegde waarde voor mijn ontwikkeling als schoolleider (drijfveren, verlangen). Ik ben mij bewust geworden dat de waarderende manier van leiding geven goed bij mij past.
Door het samenwerken met andere schoolleiders tijdens de opleiding kreeg ik hernieuwde energie. Ik ben geïnspireerd geraakt en ik kom beter tot mijn recht in de school. En daar heeft mijn team ook profijt van.
Het grootste inzicht haalde ik uit de positieve manier van leider zijn; door te kijken en te spreken over wat goed gaat en waar je nog meer van wilt. Dit zet teamleden in hun kracht en geeft ze extra energie om zich verder te ontwikkelen.
Door uit te gaan van het positieve komen vaak de ontwikkelpunten vanzelf aan bod.
Deze opleiding is waardevol voor alle schoolleiders die hun waarderend leiderschap willen ontwikkelen.

Gerda Luiks

Directeur, SCSOG

Wat heeft het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs je opgeleverd?
Ik heb meer aandacht voor mijn collega als we met elkaar in gesprek zijn. Ik heb geleerd om waarderend uit te spreken wat ik zie bij de collega en ook wat ik verwacht van de collega.

Waarom is dat belangrijk voor jou?
Het is voor mij belangrijk om de communicatie met de collega te behouden. Het is voor mij belangrijk dat de collega zich door mijn manier van vragen stellen of feedback geven niet beoordeeld of veroordeeld voelt.

Wat heb je gewaardeerd aan het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs?
Van de coaching en intervisie heb ik veel geleerd. Er was ook ruimte voor een luisterend oor en feedback die ik meteen weer kon inzetten in de praktijk. De oefeningen in waarderend vragen stellen en een gesprek voeren, waren zeer waardevol.

Loes Moore

PVBO Leeuwarden e.o.

Tijdens het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs hebben de verschillende casussen mij meer inzicht gegeven in de manier van vragen. Het was echt een eyeopener om mensen te laten praten over hoogtepunten en successen. Door bewust vragen te stellen, te luisteren en conclusies te trekken met de juiste intonatie worden de dagelijkse gesprekken heel opbouwend. Medewerkers die zich anders ziek zouden melden, blijven nu gemotiveerd werken. Mensen die moeite hebben met verandering gaan toch stappen zetten. Ze ervaren dat ik hen vertrouwen geef, dat ze daardoor groeien en dat zij daar meer zelfvertrouwen van krijgen. Door zo met elkaar om te gaan ontstaat er een hecht team. Samen zetten wij de schouders eronder om het brede potentieel van kinderen tot bloei te brengen.

De mooie map die we hebben gekregen is een fijne leidraad, zowel tijdens de opleiding als daarna. Ik pak het er nog regelmatig bij om zo de waarderende aanpak steeds meer in de vingers te krijgen.

Gerben Douna

Talent Westerveld

Een van meest waardevolle zaken die ik uit het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs heb gehaald is om zonder oordeel en met de juiste mindset een gesprek in te gaan. Ik bereid mij voor, ben bewust bezig met het gesprek en sta open voor de ander en wat zijn of haar waarheid is. Nu is het mijn doel om een mooie dialoog aan te gaan met elkaar. 

Dit is een belangrijke ontwikkeling voor mij, omdat ik zo meer tegemoetkom aan de kracht van mijn teamleden. De gesprekken zijn veel mooier en fijner. Je helpt uit liefde voor de ander, hoe lastig de situatie soms ook kan zijn. Hen in laten zien waar ze trots op mogen zijn, levert veel positiviteit op. De leerkrachten herkennen deze aanpak ondertussen ook van mij.

De waarderende aanpak wil ik heel graag verder uitbreiden naar het team. Het lijkt me heel goed om ook de leerkrachten in deze aanpak te laten scholen. Waarderende oudergesprekken staan dan ook al op de planning. Door draagvlak te creëren ontstaat een doorgaande waarderende lijn van leider, team, ouders en kinderen.

Tijdens het volgen van het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs vond ik het fijn dat we met elkaar konden delen waar we in onze dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Ook het uitspelen van situaties vind ik een prettige manier van werken. Ik ben echt een groepsmens. De balans tussen ruimte voor eigen inbreng en toch de structuur en vastigheid van een programma, heb ik als prettig ervaren. Andrea geeft echt ruimte voor wat er bij deelnemers speelt.

Margreet Langen

Talent Westerveld

Het programma Waarderend Leiderschap komt tegemoet aan mijn wens om een effectieve leider te zijn. De theorie, onderbouwd met praktijkvoorbeelden, was echt waardevol. Het is een verdiepende aanvulling op mijn schoolleidersopleiding.

De gesprekken die ik nu voer met medewerkers hebben een andere dynamiek gekregen. Reflecties teruggeven, echt leren luisteren en zonder oordeel het gesprek ingaan, heeft hieraan bijgedragen. Ik ben veel meer bewust van mijn eigen handelen en de theorie daarachter. Het heeft ervoor gezorgd dat ik een soort antenne heb ontwikkeld voor zaken die wel goed gaan en dat ik deze kan benoemen.

Tijdens teambijeenkomsten is het met elkaar delen wat we mooi en waardevol vinden en waar we meer van willen het primaire doel. We hoeven niet per se een verandering op gang te brengen. De stap om iets nieuws te proberen lijkt evenwel minder groot, als je met elkaar bepaalt waar je al blij en tevreden over bent.Het verlangen dat dan naar boven komt creëert betrokkenheid bij de leerkrachten.

Kinderen leren graag en vlot als ze lekker in hun vel zitten en dat is voor leerkrachten niet anders. Leerkrachten voelen zich gehoord en gezien en spreken ook hun waardering daarover uit. De leerkrachten op hun beurt geven dit weer door aan de kinderen en de ouders. Dit creëert een professionele cultuur. Het omhelst alles, waarderende oudergesprekken, en ook kindgesprekken. Het zal zich gaan verweven in alle lagen van de school.

Freek van Iersel

Talent Westerveld

De bijeenkomsten waren creatief, helder, gezellig, leerzaam, helpend en erg goed. We hadden een klein groepje waardoor de samenwerking intens en mooi was. Goede tips gekregen om mee verder te gaan in de praktijk.

Liesbeth Agricola

Op een inspirerende manier heeft Aart ons meegenomen door de verschillende fases van het waarderend onderzoek. Een mooi aanbod met directe invloed op je handelen in de praktijk.

Anjo Mooren

Het programma Waarderend Leiderschap heeft mij geholpen een omslag te maken om te kunnen sturen vanuit positiviteit i.p.v. negativiteit. Onze neiging vooral te zien wat niet goed gaat en daarop in te zoomen levert weinig op. Terwijl als je met elkaar ziet wat wel goed gaat en daarop uitbouwt, krijgen ook de zwakke kanten een positieve boost. Ik heb de gesprekken cyclus op een waarderende manier opgepakt, hierdoor komen de leerkrachten meer in hun kracht te staan. Ze voelen zich gezien en gehoord. Ze ontplooien meer initiatieven, waardoor ze zichtbaar groeien in hun vak. Het plezier en de energie neemt toe. Het is waardevol het programma samen met het managementteam te volgen. Dat geeft een extra boost in de school en het leven van de schoolleider wordt daardoor een stuk gemakkelijker.

Ellen Atkinson

Ik vond de cursus heel leerzaam en interessant. Door op een bepaalde manier vragen te stellen en reflecties te geven worden collega’s zich bewust van hun mogelijkheden/competenties door vooral te kijken naar wat er goed gaat. Hierdoor wordt het werkplezier weer vergroot. Ook leer je hoe je kunt omgaan met weerstand en negatieven reacties en krijg je praktische tips waar je mee aan de slag kan.

Anja Korteweg

Het programma heeft mij veel gebracht. Ik heb geleerd om te vertragen, om een pas op de plaats te maken. Voorheen wilde ik graag snel en liep ik nogal eens voor de troepen uit. Daar gaan mensen de hakken van in het zand zetten. Nu sluit ik meer aan bij het tempo van de ander en bij wat hen intrinsiek motiveert. Dat geeft rust. Ik kan zaken makkelijker loslaten en tegelijkertijd gaan ontwikkelingen daardoor sneller.

Met vertrouwen pas ik zo de kunst toe van het ruimte geven en ruimte nemen. De inhoud over Waarderend Onderzoeken en de goede opzet van het programma heeft mij geholpen om mijn focus te verbreden. Ik heb snel en op een laagdrempelige manier inzichten en praktische tools gekregen. Hierbij denk ik aan de kunst van het vragen stellen en feedback geven. Aart kan het allemaal goed verwoorden en inspirerend en enthousiasmerend vertellen. Hij brengt verbening tussen theorie en praktijk en is Waarderend Onderzoeken in eigen persoon.

Daarbij geeft de groep ook veel steun. Je bent niet de enige die het lastig vindt en dat is geruststellend. De feedback in de coaching en intervisie maakt je progressie zichtbaar. De back-up die je zo in het programma ervaart, heeft echt geholpen om het mij eigen te maken. Ik kan het nu aan alle kanten inzetten.

Karin Jeremic

Het was een zeer waardevolle aanvulling op mijn manier van werken. Vanuit de positiviteit mijn team verder helpen en kijken naar de goed ontwikkelde zaken, in plaats van de focus te leggen op de zaken die minder goed gaan (die de werknemer ook wel weet te benoemen). Kortom: een waarderende opleiding die erg praktisch toepasbaar is.

Pim Frijhoff

Als managementteam van de Lorentzschool in Leiden zijn wij aan de slag gegaan met Waarderend Leiderschap in het Onderwijs. Als directeur ben ik Aart Brezet dankbaar voor het perspectief, de inzichten, de gedrevenheid waarmee hij mij (en het managementteam) heeft geholpen met te groeien. Het heeft er mede voor gezorgd dat, door te onderzoeken wat er werkt op school, er groei werd doorgemaakt op organisatieniveau en persoonlijk niveau.

Henk Lardée

Lorentzschool

Door het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs heb ik de manier om tot oplossingen te komen nog meer verinnerlijkt. In mijn hoofd zat dat wel goed, maar in de praktijk kan ik nog weleens een mopperkont zijn. Wat heel belangrijk is, is dat ik nu weet dat niemand met opzet vervelend doet.Iedereen heeft in principe een positieve intentie. Als iemand dan toch negatief doet, zie ik nu dat het vooral hun ongemak is en maakt het mij nieuwsgierig naar wat daarachter zit. Daardoor reageer ik nu anders, begripvoller. Vervolgens kijken we samen naar de gewenste situatie en kunnen we alvast beginnen om die te realiseren. Dat maakt mijn werk makkelijker. Ik hoef niet meer te vechten, want we komen er samen makkelijker uit.

Mijn plan van aanpak heb ik helemaal omgegooid in verband met het inspectiebezoek. Ik heb een waarderende oefening gedaan met de klankbordgroep van de ouders en met het team en enkele leerlingen ben ik gaan kijken naar het beste in ons pedagogisch klimaat. Dat is een uitstekende voorbereiding geweest, omdat de ouders, leerlingen en leerkrachten heel positief en tegelijkertijd realistisch over de school spraken en daarbij dezelfde taal gebruikten.De inspectie heeft de positieve formuleringen opgepikt. Daar heeft mijn eigen taalgebruik ook aan bijgedragen. Ik bleef consequent vanuit het doel praten en bleef in perspectief zien wat soms nog niet naar wens was: dat was peanuts. Zelf ben ik dus ook bewuster geworden van de kwaliteit van de school.

De vele verschillende werkvormen die gebruikt worden tijdens het programma en het werken met je maatje of in kleine groepjes was heel plezierig. Daarbij heeft de veiligheid in het programma mij enorm geholpen om mij te ontwikkelen. Je hoeft niet per se iets te doen of te zeggen. Je kan je eigen ruimte nemen en daardoor durf je juist de oefeningen uit te voeren. Aart heeft het Waarderend Leiderschap al zo verinnerlijkt, dat het echt iets van hem is. Het is authentiek. Daarmee creëert hij rust en ruimte in het programma waardoor de ontwikkeling voorop staat. Hij laat zien dat het werkt en laat het eruit zien alsof het heel makkelijk is. Nu wil ik dat het bij mij ook zo’n automatisme gaat worden en dat is een kwestie van gewoon doen.

Sylvia Bron

OBS de Bôge

Door het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs ben ik mij bewuster van de effecten van mijn aanpak voor de langere termijn. Als mensen iets doet vanuit hun eigen drijfveren, komt er veel meer uit henzelf. Zij gaan zelf zaken uitproberen en ik kan het dan loslaten. Dat heeft mij best veel rust en veel plezier. Ik heb het nog nooit zo goed op de rit gehad. Er is niemand die klaagt over de werklast op school.

Tijdens het programma ben ik het gaan toepassen in de functioneringsgesprekken en klassenbezoeken. Daarin zijn we gaan kijken naar de progressie die de leerkrachten gemaakt hebben en hebben we uiteindelijk benoemt wat de volgende stap is die gezet kan worden. Daar moest een enkeling wel aan wennen: “Je zet mij wel erg aan het denken…” Toch vonden zij dat wel zo prettig, want het is een mooie uitgangspositie om vanuit het waarderende perspectief met elkaar in gesprek te gaan. “Ik hoef nu niet meer na te denken over mijn POP, want ik weet nu wat ik op wil schrijven,” zei een van de leerkrachten aan het eind. Het uiteindelijke effect van al die gesprekken en werkvormen in de teambijeenkomsten, is dat er een gedachteswitch is gemaakt.Men ziet meer het positieve in de ander en dat wordt ook uitgesproken. Er wordt positief meegedacht.

Het programma is heel afwisselend. De theorie wordt gebracht met inspirerend filmpjes en door de oefeningen ga je het zelf ervaren. Aart neemt ons daarin op een duidelijk wijze mee, waarbij er veel ruimte is voor eigen inbreng. Hij bouwt een veilig klimaat, waarin je de dingen met elkaar durft te delen. Dat zet je allemaal tot nadenken en onderweg naar huis bedenk je dan: “Dat wil ik morgen proberen!” Dat komt ook door de concrete vertaling naar de praktijk toe. Het is niet alleen een investering in je eigen ontwikkeling, maar ook een investering in de ontwikkeling van je team.

Anky Kerkstra

OBS De Aventurijn

Ik heb drukke jaren achter de rug gehad, waarin alles lukte. Het leek wel of het allemaal vanzelf ging. Door het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs ben ik stil gaan staan bij de vraag: waar ben ik dan zo goed in?Dat heeft bij mij de ogen geopend. Ik deed het nodige onbewust – zoals het vragen stellen – en nu ben ik mij veel bewuster geworden van de tools die ik inzet. Daardoor kan ik het bewuster inzetten om de ander zelf na te laten denken om een ontwikkelproces plaats te laten vinden. Dat ik nu de kunst versta om met vragen negativiteit om te buigen, maakt mij nog het meest blij.Ik weet nu: als ik er tijd voor maak en het voorbereid, dan doe ik het bewust en komt het goed.

Ik mijn plan van aanpak heb ik het toegepast voor het verbeteren van de samenwerking tussen twee collega’s met dezelfde groep. Zij stonden er heel verschillend in en hadden last van die verschillen. Met beide heb ik een waarderend interview gehouden over de samenwerking en daarna de uitkomsten gezamenlijk besproken. Zij hebben naar elkaar uitgesproken wat zij waardeerden in de ander, in zichzelf en in de samenwerking. Op een hele veilige manier konden zij zich kwetsbaar opstellen, waardoor zij ook bij elkaar in de klas gingen kijken en ervaringen gingen uitwisselen. Nu willen zij echt leren van elkaars kwaliteiten, volgen ze samen een cursus en bereiden ze samen lessen voor.Hoe gaaf is dat!

Wat ik zeer waardeer aan het programma is de duidelijke opbouw. Enerzijds leert Aart je hoe je anders kan kijken en denken. Anderzijds is het heel praktisch door het oefenen met elkaar, het uitproberen in de praktijk van je plan van aanpak en de momenten dat je het er met elkaar samen over kan hebben. Daarbij is in de ogen van Aart ook niets fout. Hij is zelf heel waarderend. Hij doet het steeds voor.

Fancy Hoekstra

OBS De Toekan

Het programma heeft mij weerbaar gemaakt tegen negativiteit. Ik kan er nu boven staan en laat mij er niet meer door beïnvloeden. De andere mindset sterkt mij in mijn zelfverzekerdheid. Het werkt gewoon. De sfeer verandert. Je ziet mensen keren. Daardoor zie ik ook niet meer zo tegen sommige gesprekken op. Deze manier van in gesprek gaan komt steeds meer in mijn natuurlijke doen en laten. Ik hoef er niet meer zo over na te denken en voel mij er goed bij.

De gesprekken die je als deelnemers met elkaar voert zijn heel waardevol. Daarbij was de manier waarop Aart doorvraagt in de coaching en begeleiding een voorbeeld voor me. Zo doe je dat! De map met alle stukken, strategieën en voorbeelden is heel praktisch. Die ligt niet voor niets bij mij op de eettafel bij de hand. Ik vond het echt heel leuk om aan het programma deel te nemen. Hierdoor is het Waarderend Leiderschap in mijn vezels gaan zitten.

 

Ellen Roelofs

RKBS De Hussel Grootebroek

In de eerste twee sessies is mijn mindset compleet gereset. Ik kreeg de kennis en vaardigheden mee om op een andere manier te denken en te handelen. Aart gaf praktische handvatten die ik direct kon toepassen. Dat ben ik in de eerste plaats gaan doen in de samenwerking met mijn collega’s. Door de tijd te nemen voor gesprekken over het beste in onze samenwerking, gaat alles nu juist veel sneller. Er is openheid ontstaan, we zoeken elkaar eerder op en zaken zijn sneller geregeld. Ik merk dat het nu ook op andere plekken gaat gebeuren, alleen al door de andere mindset waar ik mij volledig bewust van ben. Het positieve effect daarvan verrast mij nog steeds.

Wat ik prettig vind aan het programma is de opbouw en dat je wordt uitgenodigd om het toe te passen. In de trainingen krijg je de theorie en werkvormen mee en in de tussenliggende tijd ga je ermee aan de slag en ga je de effecten zien. Daarbij neemt Aart de tijd om bij onze ervaringen stil te staan en laat hij zien wat er gebeurt. Hij heeft veel kennis, ervaring en zijn vele voorbeelden zijn inzichtgevend en inspirerend. Het is fijn geweest om in een andere omgeving met andere leiders de tijd te nemen voor mijn leiderschapsontwikkeling. Uiteindelijk hebben de leerlingen daar baat bij. Door ons werk beter te doen, krijgen we gelukkige collega’s en leerlingen.

Marc-Jan Trouwborst

VMBO De Meerwaarde

Wat ik geleerd heb in het programma heeft mijn werk echt leuker gemaakt. Als ik voorheen kritiek of klachten kreeg, trok ik mij dat aan. Nu weet ik dat het meer zegt over de ander dan over mij. Ik kan anderen daar erkenning voor geven, hen in hun waarde laten en daarbij zelf ook in mijn waarde blijven. Daarnaast ben ik alert geworden op ‘niet’ boodschappen. Ik kan er nu in volharden om dat om te draaien naar ‘wel’ door mijn vragen anders te stellen. Inmiddels zie ik een omslag in het denken van de mensen in de school. Ik voel mij heel comfortabel bij deze manier van leidinggeven.

Wij hadden een heel gevarieerde groep: PO, VO en iemand van HR. Het was prettig om ervaringen te delen en veel van elkaar mee te krijgen. Daarbij laat Aart steeds razendsnel zien hoe je zaken kan omdraaien. Hij geeft het voorbeeld hoe het kan. Door de persoonlijke coachingsmomenten in de telefonische sessies groeit het vertrouwen dat je het zelf ook kan leren. En dat heb ik ook gedaan, op een hele prettige manier.

 

Coby Bosker

RKBS Willibrordus Bovenkarspel

Door het programma heb ik een vorm van collegiale klassenconsultatie ontwikkeld die zeer positief is ontvangen door de leerkrachten. Mensen vinden het altijd spannend als er iemand komt kijken, maar door de waarderende aanpak viel dat weg. Het werd snel geaccepteerd. Sterker nog, het werd als iets leuks ervaren! Men is zeer enthousiast.

Ik had ook niet gedacht dat ik zelf zo snel en makkelijk kon toepassen wat ik geleerd heb in het programma. Vragen stel ik nu altijd met een waarderende achtergrond. Ik zie meer zaken die anderen goed doen en herken het eerder als er potentieel aanwezig is. Ik ben zelf anders gaan kijken.

In het programma vind ik de afwisseling tussen theorie en praktijk heel prettig. Je kreeg veel informatie waar wij vervolgens mee aan de slag gingen: oefeningen zelf ervaren en leren door te doen. Daarbij bleven we ook dicht bij de praktijk, mede door de ruimte die Aart gaf voor onze eigen inbreng. Sowieso is het fijn om het proces als groep door te maken. We hebben ervaringen gedeeld en zijn zelfs bij elkaar op school gaan kijken. Vanuit die positiviteit kom je verder.

Alan de Nooijer

Mariaschool

Door het programma ben ik anders naar de wereld gaan kijken. Het is nu in alles direct mijn eerste insteek: een probleem is niets anders dan een gefrustreerde droom. En het is zo mooi dat je met de kinderen er ook mee aan de slag kan. Dat je een probleem kan ombuigen naar een behoefte. Door de manier waarop ik nu vragen stel kan ik leerkrachten en kinderen daarop attenderen. Met deze aanpak kan ik gerichter sturen.

Ik pas het ook toe in de functioneringsgesprekken. Het is opvallend hoe snel leerkrachten dan hun volledige kwetsbaarheid laten zien. De focus ligt op werkplezier en die momenten komen en zien zij steeds meer. Dat levert ook een andere manier van kijken op richting de kinderen. Zo komen wij met elkaar tot meer kwaliteit.

De fasering van het programma is prettig. De trainingsdagen zijn intensief. Je doet veel werkvormen samen en je gaat concreet aan de slag met je plan. De directe feedback van Aart vanuit de waarderende insteek is zeer stimulerend. Het is bij hem: ‘Practice what you preach’: zo positief en krachtig. Dat maakt het aanstekelijk en ontzettend leuk om in meegenomen te worden.

 

Esther Gunsing

Paschalisschool

Voor het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs hadden de functioneringsgesprekken een traditionele insteek. Ik stelde steeds dezelfde vragen en kreeg dezelfde antwoorden. Daarbij was de grote vraag: hoe ga ik om met die mensen die in de negativiteit zitten? In het programma heeft Aart mij de handvatten gegeven om dat te keren. Ik ben de functioneringsgesprekken anders gaan voeren. Door diep in te gaan op de hoogtepunten van de ander, ontstaat er een interessant gesprek dat informatie geeft dat ertoe doet. Voor ons beiden levert het inzichten op. Daarbij ga ik de ander echt begrijpen en voelt de leerkracht zich meer gewaardeerd.

Wat mij in het programma zeer geholpen heeft is de onderlinge intervisie en het oefenen van de gesprekken op verschillende manieren. Zo was het heel waardevol om eens op de positie van de ander te zitten en te voelen wat dat betekent. Hoe je in gesprekken conclusies en kwaliteiten aan de ander kan teruggeven, zodat de focus bij de ander blijft, was een eyeopener voor mij. Nu weet ik wat te doen, als ik niet weet wat te doen.

Ook in gesprekken met ouders heb ik het toegepast. Er waren vragen over de kwaliteit van het onderwijs. Daarom heb ik twee keer een groep uitgenodigd voor de koffie. De zorgen van de ouders bleken gebaseerd te zijn op verkeerde interpretaties van zaken. Door eerst de ouders goed te begrijpen kan ik uitleg geven en hun zorg wegnemen.

Ik heb nu genoeg bagage om het verder uit te zetten in de school en onder de leerkrachten. Het is verwerkt in het schoolplan. Waarderend Onderzoeken blijft de insteek van mijn leiderschap.

Riet Berkvens

Osdorpse Montesorischool Amsterdam

Door het volgen van het programma ben ik een betere leidinggevende geworden. Ik kan nu gericht sturen op ontwikkeling en krijg meer naar boven. Dat begint bij het verleggen van de focus van jezelf naar de ander. Het oordeelloos kunnen luisteren naar de ander, die leeg laten lopen en het vervolgens omdraaien: wat wil je dat er beter gaat? Wat heeft daarbij gewerkt? Zowel ik als de leerkrachten zien het nu niet meer als een truckje. Het wordt een natuurlijk iets.

Ik heb het een van mijn leerkrachten geleerd in de omgang met ouders. Die voert nu gesprekken op een andere manier. Zij gaat ‘naast hen zitten’ om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden. Daarbij staan de momenten waarop iets op zijn best is centraal. Haar hele houding is veranderd. Zij voelt zich zekerder en bekwamer. Zij weet nu hoe zij er altijd meer uit kan halen en durft alle gesprekken aan te gaan.

De map die je krijgt heeft mij zeer geholpen. Ik werk graag vanuit de theorie: eerst begrijpen en dan doen. Daarbij kan je allerlei werkvormen kiezen om te proberen. Het programma biedt daarbij veel vrijheid en afwisseling. De ruimte die Aart biedt voor je eigen inbreng en zijn flexibiliteit helpen om optimaal rendement te halen. Door het delen van de ervaringen met elkaar in de Skypegesprekken, ontwikkel je de mindset en houding die je nodig hebt om het steeds, ook onbewust, toe te passen.

Alain van ’t Woudt

Mariaschool

In het programma heb ik geleerd om andere vragen te stellen. Ik ben zelf nogal veeleisend, verwacht veel en leg de lat altijd hoog. Dan is er altijd wel iets dat beter kan. Als je daar de nadruk op legt, voelen mensen zich niet altijd gewaardeerd. Daarbij, niet iedereen zit zo in elkaar als ik. Als ik nu verbetering wil, onderzoek ik juist wanneer dat op zijn best was. Als je waardeert wat er al is, sta je er positiever in. De collega’s ervaren de gesprekken nu als meer ontspannen, lichter, luchtiger. Zij voelen zich meer gewaardeerd, zitten lekkerder in hun vel. Door het van de andere kant te benaderen bereik je juist meer progressie.

Het duurde even, maar het is nu echt in mijn systeem gaan zitten. Door het oefenen ga je het je toch eigen maken. Wat daarin zeer geholpen heeft, zijn de duidelijk stappen in de cursusmap. Die is goed opgebouwd. Het wordt gaandeweg het programma steeds meer zichtbaar hoe het werkt. Het is ook fijn dat je er in de intervisie en met je maatje erover kan praten. Je leert veel door naar elkaar te kijken en te luisteren. Je wordt gedurende het programma echt aan het denken gezet. Nu pas ik het automatisch toe in mijn functioneringsgesprekken. Ik heb geleerd mijzelf kwetsbaar op te stellen, stiltes te laten vallen en dat taal nauw luistert in wat je vraagt en teruggeeft. Daar heb ik doorbraken mee bereikt.

Angelique te Braak

Basisschool Pius X Bergschenhoek

“Zo makkelijk is het dus wel”

“Voordat Aart mij leerde hoe je in functioneringsgesprekken waarderend kon onderzoeken, waren het min of meer verplichte nummers. Het werd door leerkrachten eerder als een beoordelingsgesprek ervaren. Soms reageerden zij aangevallen op kritiek. Vaak zeiden zij al snel dat zij het op zouden pakken, maar stonden zij nauwelijks stil bij hun ontwikkelpunten.

Hoe anders is dat nadat ik met Aart een pilot heb gedaan om de klassenbezoeken en functioneringsgesprekken te baseren op Waarderend Onderzoeken! Hij had mij er snel warm voor gekregen, want als hij de theorie vertelt, ben je één en al oor. Ik herkende gelijk de meerwaarde ervan en wilde het direct gaan toepassen. Aart ziet dan goed wat het team en ik nodig hebben. Wat mij veel opgeleverd heeft is de heldere feedback op de video van het eerste functioneringsgesprek in de nieuwe stijl. Je ziet hoe de theorie in de praktijk werkt en hoe je het nog beter kan toepassen.

Nu verlopen de functioneringsgesprekken plezierig en gemakkelijk. Ik ben minder hard aan het werk en krijg meer waardevolle informatie. De leerkrachten benoemen haast als vanzelf hun sterke punten, ontwikkelpunten én oplossingen. Bijzonder is dat wij het daarbij ook meer over de inhoud van het vak hebben dan voorheen. Aan het eind vragen de leerkrachten gretig of ik nog kritische punten heb en zijn bijna teleurgesteld als ik zeg dat ik er niets aan toe te voegen heb. Dus wat je vervolgens nog sceptisch maakt, is dat je allebei met het gevoel zit: zo makkelijk kan het toch niet zijn? Maar zo makkelijk is het dus wel, want als je erop terug kijkt is alles aan de orde gekomen.

Dit smaakt naar meer. Ik wil hier ook mee aan de slag in de klas en in de relatie met ouders.”

Herman Willighagen

SBO Het Kompas Middelharnis

“Je hebt het echt nodig dat iemand de andere kant laat zien”

Voordat wij met Aart aan de slag gingen zaten wij in een negatieve spiraal met elkaar. Als MT waren wij met losse handen aan het rijden: wij wisten niet hoe wij het een andere richting op konden sturen. In de ‘Terug aan het stuur sessie’ heeft Aart ons constant de spiegel voorgehouden, waardoor wij inzagen dat wij de negatieve spiraal zelf veroorzaakten. Tegelijkertijd was het essentieel dat hij daarin volledig oordeelloos was, want anders kom je niet uit je schulp. Met zijn positieve kijk en de juiste vragen heeft hij ons laten zien wat er wel goed werkt. Wij weten nu hoe wij zijn en hoe wij handelen. Dat heeft geleid tot een manifest dat bij mij op kantoor hangt over de wijze waarop wij als MT het gewenste gedrag stimuleren. Dat pas ik elke dag toe. Ik kijk er regelmatig met mijn MT naar en we spreken elkaar er op aan. Het is belangrijk dat wij het goede voorbeeld geven. Van de MT-sessie hebben wij ook transparant en in alle kwetsbaarheid verslag gedaan naar het team. Dat heeft veel energie opgeleverd bij de leerkrachten.

En het werkt verder door. Het bekrachtigen van positief gedrag geeft een goede sfeer. Ik heb het toegepast bij een leerkracht die veel negatieve kritiek kreeg van een ouder stel. Ik heb verteld wat hij wel goed deed en de tip gegeven om met de ouders over de goede punten van de kinderen te praten. Daardoor stond de leerkracht er voor open om het anders te doen en is hij er met de ouders goed uit gekomen. Zij zijn het nu eens over de beste aanpak voor de kinderen. Naar aanleiding hiervan gaan wij de rapportgesprekken aanpassen om er meer uit te halen.
Wat leuk is, is dat Aart de eerst scepsis binnen no-time wegneemt. Bij de eerste indruk denk je “Ik moet nog maar zien wat hij te brengen heeft.” Maar als hij eenmaal bezig is, dan geeft hij je met zijn power en positiviteit zoveel energie, dat gun ik iedereen. Juist in deze tijd waar om je heen zoveel negativiteit is, heb je het echt nodig dat iemand je de andere kant laat zien.”

Ron Velzeboer

OBS De Meander Assendelft

Deel deze pagina met je netwerk: