Referenties

Het programma heeft mij weerbaar gemaakt tegen negativiteit. Ik kan er nu boven staan en laat mij er niet meer door beïnvloeden. De andere mindset sterkt mij in mijn zelfverzekerdheid. Het werkt gewoon. De sfeer verandert. Je ziet mensen keren. Daardoor zie ik ook niet meer zo tegen sommige gesprekken op. Deze manier van in gesprek gaan komt steeds meer in mijn natuurlijke doen en laten. Ik hoef er niet meer zo over na te denken en voel mij er goed bij.

De gesprekken die je als deelnemers met elkaar voert zijn heel waardevol. Daarbij was de manier waarop Aart doorvraagt in de coaching en begeleiding een voorbeeld voor me. Zo doe je dat! De map met alle stukken, strategieën en voorbeelden is heel praktisch. Die ligt niet voor niets bij mij op de eettafel bij de hand. Ik vond het echt heel leuk om aan het programma deel te nemen. Hierdoor is het Waarderend Leiderschap in mijn vezels gaan zitten.”

Ellen Roelofs, RKBS De Hussel Grootebroek

 

In de eerste twee sessies is mijn mindset compleet gereset. Ik kreeg de kennis en vaardigheden mee om op een andere manier te denken en te handelen. Aart gaf praktische handvatten die ik direct kon toepassen. Dat ben ik in de eerste plaats gaan doen in de samenwerking met mijn collega’s. Door de tijd te nemen voor gesprekken over het beste in onze samenwerking, gaat alles nu juist veel sneller. Er is openheid ontstaan, we zoeken elkaar eerder op en zaken zijn sneller geregeld. Ik merk dat het nu ook op andere plekken gaat gebeuren, alleen al door de andere mindset waar ik mij volledig bewust van ben. Het positieve effect daarvan verrast mij nog steeds.

Wat ik prettig vind aan het programma is de opbouw en dat je wordt uitgenodigd om het toe te passen. In de trainingen krijg je de theorie en werkvormen mee en in de tussenliggende tijd ga je ermee aan de slag en ga je de effecten zien. Daarbij neemt Aart de tijd om bij onze ervaringen stil te staan en laat hij zien wat er gebeurt. Hij heeft veel kennis, ervaring en zijn vele voorbeelden zijn inzichtgevend en inspirerend. Het is fijn geweest om in een andere omgeving met andere leiders de tijd te nemen voor mijn leiderschapsontwikkeling. Uiteindelijk hebben de leerlingen daar baat bij. Door ons werk beter te doen, krijgen we gelukkige collega’s en leerlingen.”

Marc-Jan Trouwborst, VMBO De Meerwaarde

“Wat ik geleerd heb in het programma heeft mijn werk echt leuker gemaakt. Als ik voorheen kritiek of klachten kreeg, trok ik mij dat aan. Nu weet ik dat het meer zegt over de ander dan over mij. Ik kan anderen daar erkenning voor geven, hen in hun waarde laten en daarbij zelf ook in mijn waarde blijven. Daarnaast ben ik alert geworden op ‘niet’ boodschappen. Ik kan er nu in volharden om dat om te draaien naar ‘wel’ door mijn vragen anders te stellen. Inmiddels zie ik een omslag in het denken van de mensen in de school. Ik voel mij heel comfortabel bij deze manier van leidinggeven.

Wij hadden een heel gevarieerde groep: PO, VO en iemand van HR. Het was prettig om ervaringen te delen en veel van elkaar mee te krijgen. Daarbij laat Aart steeds razendsnel zien hoe je zaken kan omdraaien. Hij geeft het voorbeeld hoe het kan. Door de persoonlijke coachingsmomenten in de telefonische sessies groeit het vertrouwen dat je het zelf ook kan leren. En dat heb ik ook gedaan, op een hele prettige manier.”

Coby Bosker, RKBS Willibrordus Bovenkarspel

 

Door het programma heb ik een vorm van collegiale klassenconsultatie ontwikkeld die zeer positief is ontvangen door de leerkrachten. Mensen vinden het altijd spannend als er iemand komt kijken, maar door de waarderende aanpak viel dat weg. Het werd snel geaccepteerd. Sterker nog, het werd als iets leuks ervaren! Men is zeer enthousiast.

Ik had ook niet gedacht dat ik zelf zo snel en makkelijk kon toepassen wat ik geleerd heb in het programma. Vragen stel ik nu altijd met een waarderende achtergrond. Ik zie meer zaken die anderen goed doen en herken het eerder als er potentieel aanwezig is. Ik ben zelf anders gaan kijken.

In het programma vind ik de afwisseling tussen theorie en praktijk heel prettig. Je kreeg veel informatie waar wij vervolgens mee aan de slag gingen: oefeningen zelf ervaren en leren door te doen. Daarbij bleven we ook dicht bij de praktijk, mede door de ruimte die Aart gaf voor onze eigen inbreng. Sowieso is het fijn om het proces als groep door te maken. We hebben ervaringen gedeeld en zijn zelfs bij elkaar op school gaan kijken. Vanuit die positiviteit kom je verder.”

Alan de Nooijer, Mariaschool

 

“Door het programma ben ik anders naar de wereld gaan esther-gunsingkijken. Het is nu in alles direct mijn eerste insteek: een probleem is niets anders dan een gefrustreerde droom. En het is zo mooi dat je met de kinderen er ook mee aan de slag kan. Dat je een probleem kan ombuigen naar een behoefte. Door de manier waarop ik nu vragen stel kan ik leerkrachten en kinderen daarop attenderen. Met deze aanpak kan ik gerichter sturen.

Ik pas het ook toe in de functioneringsgesprekken. Het is opvallend hoe snel leerkrachten dan hun volledige kwetsbaarheid laten zien. De focus ligt op werkplezier en die momenten komen en zien zij steeds meer. Dat levert ook een andere manier van kijken op richting de kinderen. Zo komen wij met elkaar tot meer kwaliteit.

De fasering van het programma is prettig. De trainingsdagen zijn intensief. Je doet veel werkvormen samen en je gaat concreet aan de slag met je plan. De directe feedback van Aart vanuit de waarderende insteek is zeer stimulerend. Het is bij hem: ‘Practice what you preach’: zo positief en krachtig. Dat maakt het aanstekelijk en ontzettend leuk om in meegenomen te worden.”

Esther Gunsing, Paschalisschool

 

“Voor het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs hadden de functioneringsgesprekken een traditionele insteek. Ik stelde steeds dezelfde vragen en kreeg dezelfde antwoorden. Daarbij was de grote vraag: hoe ga ik om met die mensen die in de negativiteit zitten? In het programma heeft Aart mij de handvatten gegeven om dat te keren. Ik ben de functioneringsgesprekken anders gaan voeren. Door diep in te gaan op de hoogtepunten van de ander, ontstaat er een interessant gesprek dat informatie geeft dat ertoe doet. Voor ons beiden levert het inzichten op. Daarbij ga ik de ander echt begrijpen en voelt de leerkracht zich meer gewaardeerd.

Wat mij in het programma zeer geholpen heeft is de onderlinge intervisie en het oefenen van de gesprekken op verschillende manieren. Zo was het heel waardevol om eens op de positie van de ander te zitten en te voelen wat dat betekent. Hoe je in gesprekken conclusies en kwaliteiten aan de ander kan teruggeven, zodat de focus bij de ander blijft, was een eyeopener voor mij. Nu weet ik wat te doen, als ik niet weet wat te doen.

Ook in gesprekken met ouders heb ik het toegepast. Er waren vragen over de kwaliteit van het onderwijs. Daarom heb ik twee keer een groep uitgenodigd voor de koffie. De zorgen van de ouders bleken gebaseerd te zijn op verkeerde interpretaties van zaken. Door eerst de ouders goed te begrijpen kan ik uitleg geven en hun zorg wegnemen.

Ik heb nu genoeg bagage om het verder uit te zetten in de school en onder de leerkrachten. Het is verwerkt in het schoolplan. Waarderend Onderzoeken blijft de insteek van mijn leiderschap.”

Riet Berkvens, Osdorpse Montesorischool Amsterdam

 

Door het volgen van het programma ben ik een betere Alain van 't Woudtleidinggevende geworden. Ik kan nu gericht sturen op ontwikkeling en krijg meer naar boven. Dat begint bij het verleggen van de focus van jezelf naar de ander. Het oordeelloos kunnen luisteren naar de ander, die leeg laten lopen en het vervolgens omdraaien: wat wil je dat er beter gaat? Wat heeft daarbij gewerkt? Zowel ik als de leerkrachten zien het nu niet meer als een truckje. Het wordt een natuurlijk iets.

Ik heb het een van mijn leerkrachten geleerd in de omgang met ouders. Die voert nu gesprekken op een andere manier. Zij gaat ‘naast hen zitten’ om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden. Daarbij staan de momenten waarop iets op zijn best is centraal. Haar hele houding is veranderd. Zij voelt zich zekerder en bekwamer. Zij weet nu hoe zij er altijd meer uit kan halen en durft alle gesprekken aan te gaan.

De map die je krijgt heeft mij zeer geholpen. Ik werk graag vanuit de theorie: eerst begrijpen en dan doen. Daarbij kan je allerlei werkvormen kiezen om te proberen. Het programma biedt daarbij veel vrijheid en afwisseling. De ruimte die Aart biedt voor je eigen inbreng en zijn flexibiliteit helpen om optimaal rendement te halen. Door het delen van de ervaringen met elkaar in de Skypegesprekken, ontwikkel je de mindset en houding die je nodig hebt om het steeds, ook onbewust, toe te passen.”

Alain van ’t Woudt, Mariaschool

 

In het programma heb ik geleerd om andere vragen te stellen. Ik ben zelf nogal veeleisend, verwacht veel en leg de lat altijd hoog. Dan is er altijd wel iets dat beter kan. Als je daar de nadruk op legt, voelen mensen zich niet altijd gewaardeerd. Daarbij, niet iedereen zit zo in elkaar als ik. Als ik nu verbetering wil, onderzoek ik juist wanneer dat op zijn best was. Als je waardeert wat er al is, sta je er positiever in. De collega’s ervaren de gesprekken nu als meer ontspannen, lichter, luchtiger. Zij voelen zich meer gewaardeerd, zitten lekkerder in hun vel. Door het van de andere kant te benaderen bereik je juist meer progressie.

Het duurde even, maar het is nu echt in mijn systeem gaan zitten. Door het oefenen ga je het je toch eigen maken. Wat daarin zeer geholpen heeft, zijn de duidelijk stappen in de cursusmap. Die is goed opgebouwd. Het wordt gaandeweg het programma steeds meer zichtbaar hoe het werkt. Het is ook fijn dat je er in de intervisie en met je maatje erover kan praten. Je leert veel door naar elkaar te kijken en te luisteren. Je wordt gedurende het programma echt aan het denken gezet. Nu pas ik het automatisch toe in mijn functioneringsgesprekken. Ik heb geleerd mijzelf kwetsbaar op te stellen, stiltes te laten vallen en dat taal nauw luistert in wat je vraagt en teruggeeft. Daar heb ik doorbraken mee bereikt.

Angelique te Braak, Basisschool Pius X Bergschenhoek

 

“Zo makkelijk is het dus wel”

“Voordat Aart mij leerde hoe je in functioneringsgesprekken waarderend kon onderzoeken, waren het min of meer verplichte nummers. Het werd door leerkrachten eerder als een beoordelingsgesprek ervaren. Soms reageerden zij aangevallen op kritiek. Vaak zeiden zij al snel dat zij het op zouden pakken, maar stonden zij nauwelijks stil bij hun ontwikkelpunten.

Hoe anders is dat nadat ik met Aart een pilot heb gedaan om de klassenbezoeken en functioneringsgesprekken te baseren op Waarderend Onderzoeken! Hij had mij er snel warm voor gekregen, want als hij de theorie vertelt, ben je één en al oor. Ik herkende gelijk de meerwaarde ervan en wilde het direct gaan toepassen. Aart ziet dan goed wat het team en ik nodig hebben. Wat mij veel opgeleverd heeft is de heldere feedback op de video van het eerste functioneringsgesprek in de nieuwe stijl. Je ziet hoe de theorie in de praktijk werkt en hoe je het nog beter kan toepassen.

Nu verlopen de functioneringsgesprekken plezierig en gemakkelijk. Ik ben minder hard aan het werk en krijg meer waardevolle informatie. De leerkrachten benoemen haast als vanzelf hun sterke punten, ontwikkelpunten én oplossingen. Bijzonder is dat wij het daarbij ook meer over de inhoud van het vak hebben dan voorheen. Aan het eind vragen de leerkrachten gretig of ik nog kritische punten heb en zijn bijna teleurgesteld als ik zeg dat ik er niets aan toe te voegen heb. Dus wat je vervolgens nog sceptisch maakt, is dat je allebei met het gevoel zit: zo makkelijk kan het toch niet zijn? Maar zo makkelijk is het dus wel, want als je erop terug kijkt is alles aan de orde gekomen.

Dit smaakt naar meer. Ik wil hier ook mee aan de slag in de klas en in de relatie met ouders.”

Herman Willighagen, SBO Het Kompas Middelharnis

 

“Je hebt het echt nodig dat iemand de andere kant laat zien”

Ron VelzeboerVoordat wij met Aart aan de slag gingen zaten wij in een negatieve spiraal met elkaar. Als MT waren wij met losse handen aan het rijden: wij wisten niet hoe wij het een andere richting op konden sturen. In de ‘Terug aan het stuur sessie’ heeft Aart ons constant de spiegel voorgehouden, waardoor wij inzagen dat wij de negatieve spiraal zelf veroorzaakten. Tegelijkertijd was het essentieel dat hij daarin volledig oordeelloos was, want anders kom je niet uit je schulp. Met zijn positieve kijk en de juiste vragen heeft hij ons laten zien wat er wel goed werkt. Wij weten nu hoe wij zijn en hoe wij handelen. Dat heeft geleid tot een manifest dat bij mij op kantoor hangt over de wijze waarop wij als MT het gewenste gedrag stimuleren. Dat pas ik elke dag toe. Ik kijk er regelmatig met mijn MT naar en we spreken elkaar er op aan. Het is belangrijk dat wij het goede voorbeeld geven. Van de MT-sessie hebben wij ook transparant en in alle kwetsbaarheid verslag gedaan naar het team. Dat heeft veel energie opgeleverd bij de leerkrachten.

En het werkt verder door. Het bekrachtigen van positief gedrag geeft een goede sfeer. Ik heb het toegepast bij een leerkracht die veel negatieve kritiek kreeg van een ouder stel. Ik heb verteld wat hij wel goed deed en de tip gegeven om met de ouders over de goede punten van de kinderen te praten. Daardoor stond de leerkracht er voor open om het anders te doen en is hij er met de ouders goed uit gekomen. Zij zijn het nu eens over de beste aanpak voor de kinderen. Naar aanleiding hiervan gaan wij de rapportgesprekken aanpassen om er meer uit te halen.
Wat leuk is, is dat Aart de eerst scepsis binnen no-time wegneemt. Bij de eerste indruk denk je “Ik moet nog maar zien wat hij te brengen heeft.” Maar als hij eenmaal bezig is, dan geeft hij je met zijn power en positiviteit zoveel energie, dat gun ik iedereen. Juist in deze tijd waar om je heen zoveel negativiteit is, heb je het echt nodig dat iemand je de andere kant laat zien.”

Ron Velzeboer, OBS De Meander Assendelft

 

Deel deze pagina met je netwerk:

Gratis E-book “Minder hard werken, meer resultaat”:

Vul hieronder je gegevens in en je ontvangt per omgaande het e-book "Minder hard werken, meer resultaat. Het effect van waarderende functioneringsgesprekken in het onderwijs". Tevens ontvang je nadat je het complete waardevolle e-book hebt ontvangen gratis tips via het e-zine "Schrift voor schitterende scholen".

Ja! Ik wil graag Waarderende functioneringsgesprekken met leerkrachten in mijn school. En ontvang graag mijn exemplaar
van het e-book.
dit veld niet invullen s.v.p.

Agenda

START DATAProgramma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs

NIEUW – data volgend schooljaar
* 12 september Noordoost-Nederland locatie Landhotel Diever
* 13 september Zuidwest-Nederland locatie Biesboschcentrum Dordrecht
* 9 januari Noordwest-Nederland locatie Fletcher hotel Spaarnwoude
* 10 januari Zuidwest-Nederland locatie Kapellerput in Heeze

 

GRATIS WORKSHOPS:

* 11 maart 2019: Waarderende Oudergesprekken om 20:00 uur in Vlijmen.

* 9 april 2019: Waarderende Functioneringsgesprekken om 20:00 uur in Leiden.