Waarderend Leiderschap in het Onderwijs

 


Dit programma is als formeel aanbod opgenomen voor herregistratie in het Schoolleidersregister PO bij de professionaliseringsthema’s bij de professionaliseringsthema’s ‘Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten’, ‘Leidinggeven aan leren’, ‘Persoonlijk Leiderschap’
‘Onderzoeksmatig werken‘ en ‘Verandermanagement’ en heeft en heeft
een waardering van 45 punten.

 

In maart 2023 is voor het Schoolleidersregister een audit uitgevoerd, waarbij deze opleiding een positief oordeel heeft gekregen.

 • Buig weerstand en negativiteit om naar veerkracht, enthousiasme en plezier.
 • Creëer een professionele en op leren gerichte cultuur.
 • Laat leerkrachten weer schitteren in hun werk en samenwerking.
 • Breng systematisch het potentieel van je team tot volledige bloei.
 • Ervaar de verrassende effecten van een andere manier van samenwerken.
 • Geef moeiteloos sturing aan jouw team.
 • Leer sturen op positiviteit en vermijd de valkuilen ervan.
 • Haal je doelen door ze los te laten.
 • Kortom: investeer in jouw succes als leider in het onderwijs!


Zien jouw leerkrachten het af en toe niet meer zitten? Klagen zij over problemen en werkdruk? Voelen zij zich onmachtig en denken zij in ‘onmogelijkheden’?
Dat is in zijn geheel niet vreemd. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de leerkrachten werkdruk als probleem ervaart. De helft van de jonge leerkrachten overweegt daardoor zelfs om te stoppen! Zo snel raken zij blijkbaar hun oorspronkelijke passie op dit moment kwijt. Leerkrachten zouden graag weer met meer plezier met het onderwijs zelf bezig willen zijn.

En dan hebben wij het nog niets eens over de leerlingen… Want uit recent onderzoek van de inspectie blijkt dat zij verhoudingsgewijs weinig gemotiveerd worden door het aangeboden onderwijs. Als wij daarin een kentering willen, dan kunnen wij dat toch niet verwachten van leerkrachten die zelf hun motivatie missen?

Jij kan als leider het verschil maken, want jij kan er voor zorgen dat leerkrachten hun aandacht richten op zaken die hun plezier en motivatie vergroten. Hoe mooi gaat het zijn wanneer leerkrachten oog hebben voor kansen en mogelijkheden, voor wat wel werkt, voor potentieel en voor progressie? Wanneer je als leidinggevende systematisch de aandacht verlegt, laat je de leerkrachten schitteren en laten zij hun leerlingen schitteren!

Maar ik stuur altijd al op kansen en mogelijkheden! Waarom lukt het dan tot nu toe niet? Dat hoor ik veel leiders in het onderwijs zeggen. Wij zijn ons evenwel niet altijd bewust waar wij op sturen. Ik zie vaak dat negativiteit en weerstand onbedoeld door leidinggevenden zelf wordt geïnitieerd. Ook de grootste optimist kan weerstand oproepen door positiviteit op te leggen.


Wat je nodig hebt voor een doorbraak:

 1. De kunst en kunde van Waarderend Onderzoeken. Het is belangrijk om zo vragen te stellen en reflecties te geven dat anderen zich volledig bewust worden van hun kracht, potentieel en groeimogelijkheden. Weerstanden en negatieve reacties kan je daarmee met gemak ombuigen. Daarnaast is het een kunst om feedback te geven die echt bekrachtigend en stimulerend werkt.
 2. Een aanpak om dat ook aan je leerkrachten te leren. Uiteindelijk zijn het vooral de leerkrachten die het potentieel van de kinderen tot bloei moeten brengen. Daarom is het van grote waarde als zij anders kunnen kijken naar leerlingen. Als zij fundamenteel andere gesprekken voeren met hen en met hun ouders, komen werelden en krachten bij elkaar waardoor de leerlingen kunnen schitteren. Jij als schoolleider kan hen dat leren. En als je dat zelf ook waarderend aanpakt, ervaren leerkrachten progressie: zij worden steeds beter in hun vak en in samenwerken. Zij gaan schitteren!
 3. Een helder plan en stimulans tot actie. Want anders doen is altijd een beetje eng. Een proces dat je in de actiemodus zet en je uitdaagt om aan de slag te gaan, daar leer je van. Natuurlijk moet je er voldoende vertrouwen in hebben. Daar helpt een goed plan bij en de feedback die je daarop krijgt.
 4. Een gereedschapskist om uit waarderende gesprekken concreet resultaat te halen. Dat is de kunst om van individuele gesprekken een collectief leerproces te maken. Je weet hoe je tot een gezamenlijk beeld komt van de realistische ideaalsituatie. Van daaruit start je de ontwikkeling, waardeer je de progressie en veranker je uiteindelijk wat van waarde is.
 5. Een coach en deelgenoten die je spiegelen en stimuleren. Waarderend Leiderschap ontwikkelen is als het trainen van een spier. Het vraagt oefening op verschillende manieren, met verschillende mensen, over een langere tijd. Als je dat doet, gaat het in je vezels zitten en kan je het uiteindelijk niet meer laten.

Dat is wat je ontwikkelt in mijn programma
“Waarderend Leiderschap in het Onderwijs”

In dit programma van 6 maanden word je begeleid door alle stappen die nodig zijn om Waarderend Leiderschap in jezelf en je organisatie te ontwikkelen en te borgen, zodat jouw leerkrachten en leerlingen gaan schitteren. Jij zet een vliegwiel van ontwikkeling in gang, waarvan je niet wist dat het zo gemakkelijk kon zijn.

Een voorbeeld uit de praktijk:
Tijdens een intervisie met andere schoolleiders vertelt Monique enthousiast over haar ervaring met Waarderende Klassenbezoeken en Waarderende Functioneringsgesprekken. Haar verhaal is zo aanstekelijk dat de anderen er meer van willen weten. Om deze ervaring te delen hebben wij er een filmpje van gemaakt:

Wat anderen vertellen over het programma:

Het programma heeft mij weerbaar gemaakt tegen negativiteit. Ik kan er nu boven staan en laat mij er niet meer door beïnvloeden. De andere mindset sterkt mij in mijn zelfverzekerdheid. Het werkt gewoon. De sfeer verandert. Je ziet mensen keren. Daardoor zie ik ook niet meer zo tegen sommige gesprekken op. Deze manier van in gesprek gaan komt steeds meer in mijn natuurlijke doen en laten. Ik hoef er niet meer zo over na te denken en voel mij er goed bij.

De gesprekken die je als deelnemers met elkaar voert zijn heel waardevol. Daarbij was de manier waarop Aart doorvraagt in de coaching en begeleiding een voorbeeld voor me. Zo doe je dat! De map met alle stukken, strategieën en voorbeelden is heel praktisch. Die ligt niet voor niets bij mij op de eettafel bij de hand. Ik vond het echt heel leuk om aan het programma deel te nemen. Hierdoor is het Waarderend Leiderschap in mijn vezels gaan zitten.”

Ellen Roelofs, RKBS De Hussel Grootebroek

“Door het programma ben ik anders naar de wereld gaan kijken. Het is nu in alles direct mijn eerste insteek: een probleem is niets anders dan een gefrustreerde droom. En het is zo mooi dat je met de kinderen er ook mee aan de slag kan. Dat je een probleem kan ombuigen naar een behoefte. Door de manier waarop ik nu vragen stel kan ik leerkrachten en kinderen daarop attenderen. Met deze aanpak kan ik gerichter sturen.

Ik pas het ook toe in de functioneringsgesprekken. Het is opvallend hoe snel leerkrachten dan hun volledige kwetsbaarheid laten zien. De focus ligt op werkplezier en die momenten komen en zien zij steeds meer. Dat levert ook een andere manier van kijken op richting de kinderen. Zo komen wij met elkaar tot meer kwaliteit.

De fasering van het programma is prettig. De trainingsdagen zijn intensief. Je doet veel werkvormen samen en je gaat concreet aan de slag met je plan. De directe feedback van Aart vanuit de waarderende insteek is zeer stimulerend. Het is bij hem: ‘Practice what you preach’: zo positief en krachtig. Dat maakt het aanstekelijk en ontzettend leuk om in meegenomen te worden.”

Esther Gunsing, Paschalisschool

Wat ik prettig vind aan het programma is de opbouw en dat je wordt uitgenodigd om het toe te passen. In de trainingen krijg je de theorie en werkvormen mee en in de tussenliggende tijd ga je ermee aan de slag en ga je de effecten zien. Daarbij neemt Aart de tijd om bij onze ervaringen stil te staan en laat hij zien wat er gebeurt. Hij heeft veel kennis, ervaring en zijn vele voorbeelden zijn inzichtgevend en inspirerend. Het is fijn geweest om in een andere omgeving met andere leiders de tijd te nemen voor mijn leiderschapsontwikkeling. Uiteindelijk hebben de leerlingen daar baat bij. Door ons werk beter te doen, krijgen we gelukkige collega’s en leerlingen.

Marc-Jan Trouwborst, VMBO De Meerwaarde

Heb je interesse in het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs? Vul onderstaand formulier in en ik neem vrijblijvend contact met je op.

Ja, ik heb interesse in het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs!
dit veld niet invullen s.v.p.

In dit programma leer je:

 • Hoe jij waarderend kan onderzoeken zodat je negativiteit en weerstand met gemak pareert en de focus weet te verleggen naar potentieel en progressie.
 • Hoe jij de kunst en kunde van waarderend onderzoeken aan je leerkrachten kan leren, zodat zij in staat worden om samen met ouders het potentieel van de leerlingen tot bloei te brengen.
 • Hoe je het proces ontwerpt en begeleid van het creëren van een collectief en realistisch ideaal tot concreet resultaat.
 • Hoe je steeds beter wordt in het motiveren van je leerkrachten, zodat je weet hoe je het potentieel van je personeel volledig tot bloei kan laten komen.

Door het volgen van het programma ben ik een betere leidinggevende geworden. Ik kan nu gericht sturen op ontwikkeling en krijg meer naar boven. Dat begint bij het verleggen van de focus van jezelf naar de ander. Het oordeelloos kunnen luisteren naar de ander, die leeg laten lopen en het vervolgens omdraaien: wat wil je dat er beter gaat? Wat heeft daarbij gewerkt? Zowel ik als de leerkrachten zien het nu niet meer als een truckje. Het wordt een natuurlijk iets.

Ik heb het een van mijn leerkrachten geleerd in de omgang met ouders. Die voert nu gesprekken op een andere manier. Zij gaat ‘naast hen zitten’ om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden. Daarbij staan de momenten waarop iets op zijn best is centraal. Haar hele houding is veranderd. Zij voelt zich zekerder en bekwamer. Zij weet nu hoe zij er altijd meer uit kan halen en durft alle gesprekken aan te gaan.

De map die je krijgt heeft mij zeer geholpen. Ik werk graag vanuit de theorie: eerst begrijpen en dan doen. Daarbij kan je allerlei werkvormen kiezen om te proberen. Het programma biedt daarbij veel vrijheid en afwisseling. De ruimte die Aart biedt voor je eigen inbreng en zijn flexibiliteit helpen om optimaal rendement te halen. Door het delen van de ervaringen met elkaar in de zoom-gesprekken, ontwikkel je de mindset en houding die je nodig hebt om het steeds, ook onbewust, toe te passen.”

Alain van ’t Woudt, Mariaschool

“Je wordt gedurende het programma echt aan het denken gezet. Nu pas ik het automatisch toe in mijn functioneringsgesprekken. Ik heb geleerd mijzelf kwetsbaar op te stellen, stiltes te laten vallen en dat taal nauw luistert in wat je vraagt en teruggeeft. Daar heb ik doorbraken mee bereikt.”

Angelique te Braak, Basisschool Pius X Bergschenhoek

“Ik heb nu genoeg bagage om het verder uit te zetten in de school en onder de leerkrachten. Het is verwerkt in het schoolplan. Waarderend Onderzoeken blijft de insteek van mijn leiderschap.”

Riet Berkvens, Osdorpse Montesorischool Amsterdam

Het 6 maandenprogramma bevat:

 • Een Management Drives Onderwijs drijfverenprofiel.
 • Een ééndaagse basistraining Waarderend Onderzoeken.
 • Een ééndaagse train de trainer om het je leerkrachten te leren. Je leert negatieve reacties en weerstanden ombuigen en geeft bekrachtigende en stimulerende feedback.
 • Het opstellen van een plan van aanpak.
 • Een ééndaagse training in het hanteren van werkvormen. 
 • Presentatiemateriaal, artikelen en werkvormen waarmee je het gehele ontwikkelproces kan vormgeven.
 • Een buddy waarmee je het gehele traject kan sparren
 • Een exclusieve online omgeving / community. Alle deelnemers in het programma krijgen toegang tot de online leeromgeving van het programma. Hierin kun je alle documentatie, formats en filmpjes terugvinden. Inleveropdrachten kun je erin uploaden. Aart, Cisca, Elma en Leonique zullen tips eraan toevoegen. Ook kun je in deze omgeving de gehele periode leuke successen delen, vragen stellen en elkaar feedback geven. En natuurlijk zullen Aart, Cisca, Elma en Leonique zich hier ook geregeld in mengen.  
 • Een drietal persoonlijke telefonische feedback- en doorbraaksessies van 30 minuten met Aart, Cisca, Elma of Leonique.
 • Twee groepscoachingssessies van 60 minuten via Zoom waarin deelnemers leren van elkaars ervaringen en de tips van Aart, Cisca, Elma of Leonique.
 • En één terugkommiddag. Dit zijn intervisiemomenten onder begeleiding van Aart, Cisca, Elma of Leonique.

Hier kun je de brochure downloaden van het programma vanaf september 2024

Wie zijn Aart, Cisca, Elma en Leonique dat zij mij dit kunnen leren?

Aart Brezet, Cisca Zweers, Elma Harkema en Leonique van Tol kennen uit eigen ervaring in welke positie schoolleiders zitten. Aart is niet alleen coach geweest van diverse schooldirecteuren, leerkrachten en teams; hij heeft het als interim-schoolleider ook daadwerkelijk ondervonden. Gaandeweg heeft Aart de kracht ontdekt van de positieve psychologie. Het is geen ideologie, het is bovenal een praktische invalshoek die werkt! Elma en Cisca zijn zelf leerkracht geweest. Daarin hebben zij ervaren hoe belangrijk het is voor leerlingen en medewerkers om aandacht te hebben voor hun kwaliteiten en succeservaringen. Zij hebben zelf het programma Waarderend Leiderschap in het onderwijs doorlopen en dat heeft bij hun het vuur voor de waarderende aanpak aangestoken.

Inmiddels zit het bij Aart, Cisca, Elma en Leonique in hun vezels om steeds die kant van de werkelijkheid te belichten waar mensen het meest gelukkig, energiek en gemotiveerd van worden. Juist daarom gaat het hen aan het hart dat in het onderwijs de aandacht zo vaak uit gaat naar wat er niet is, naar de problemen en onmogelijkheden bij kinderen, ouders, leerkrachten en schoolleiders. Als je weet hoe mooi een school kan schitteren wanneer iedereen aandacht heeft voor potentieel en progressie, dan wil je niets anders dan de vaardigheid daarvoor overbrengen aan de leiders in het onderwijs.

Aart Brezet

Wat ik geleerd heb in het programma heeft mijn werk echt leuker gemaakt. Als ik voorheen kritiek of klachten kreeg, trok ik mij dat aan. Nu weet ik dat het meer zegt over de ander dan over mij. Ik kan anderen daar erkenning voor geven, hen in hun waarde laten en daarbij zelf ook in mijn waarde blijven. Daarnaast ben ik alert geworden op ‘niet’ boodschappen. Ik kan er nu in volharden om dat om te draaien naar ‘wel’ door mijn vragen anders te stellen. Inmiddels zie ik een omslag in het denken van de mensen in de school. Ik voel mij heel comfortabel bij deze manier van leidinggeven.

Wij hadden een heel gevarieerde groep: PO, VO en iemand van HR. Het was prettig om ervaringen te delen en veel van elkaar mee te krijgen. Daarbij laat Aart steeds razendsnel zien hoe je zaken kan omdraaien. Hij geeft het voorbeeld hoe het kan. Door de persoonlijke coachingsmomenten in de telefonische sessies groeit het vertrouwen dat je het zelf ook kan leren. En dat heb ik ook gedaan, op een hele prettige manier.”

Coby Bosker, RKBS Willibrordus Bovenkarspel

“Ik had ook niet gedacht dat ik zelf zo snel en makkelijk kon toepassen wat ik geleerd heb in het programma. Vragen stel ik nu altijd met een waarderende achtergrond. Ik zie meer zaken die anderen goed doen en herken het eerder als er potentieel aanwezig is. Ik ben zelf anders gaan kijken.”

Alan de Nooijer, Mariaschool

“Wat leuk is, is dat Aart de eerst scepsis binnen no-time wegneemt. Bij de eerste indruk denk je “Ik moet nog maar zien wat hij te brengen heeft.” Maar als hij eenmaal bezig is, dan geeft hij je met zijn power en positiviteit zoveel energie, dat gun ik iedereen. Juist in deze tijd waar om je heen zoveel negativiteit is, heb je het echt nodig dat iemand je de andere kant laat zien.”

Ron Velzeboer, OBS De Meander Assendelft

Wat kost het programma?

Dit programma kost € 2.845,- per persoon, inclusief BTW, materiaal, lunches en locatie.  Als je een recent Management Drives Drijfverenprofiel hebt, krijg je € 200,- korting, mits we daarvan de digitale resultaten kunnen krijgen.

Incompany:
Het programma volgen samen met een team van bijvoorbeeld schoolleiders uit een stichting behoort tot de mogelijkheden. Dit is vanaf 6 deelnemers een extra voordelige optie.
Vul het inschrijfformulier onderaan (kader) deze pagina in om deze optie te bespreken en de gewenste data in te plannen.

Direct inschrijven?

Data & locatie voor open inschrijving:

Vrijdag 13 september 2024 – Zuidoost-Nederland
De trainingsdagen zijn gepland op vrijdag 13 september 2024, vrijdag 27 september 2024, vrijdag 1 november 2024 en een terugkomdagdeel op vrijdag 7 februari 2025.
Locatie: Parkhotel Horst (Limburg)

Donderdag 19 september 2024 – Noordwest-Nederland
De trainingsdagen zijn gepland op donderdag 19 september 2024, donderdag 3 oktober 2024, donderdag 7 november 2024 en een terugkomdagdeel op donderdag 13 februari 2025.
Locatie: Nieuw-Westert in Egmond-Binnen

Vrijdag 20 september 2024 – Zuidwest-Nederland
De trainingsdagen zijn gepland op vrijdag 20 september 2024, vrijdag 4 oktober 2024, vrijdag 8 november 2024 en een terugkomdagdeel op vrijdag 14 februari 2025.
Locatie: StayOkay in Dordrecht

Donderdag 26 september 2024 – Noordoost-Nederland
De trainingsdagen zijn gepland op donderdag 26 september 2024, donderdag 10 oktober 2024, donderdag 14 november 2024 en een terugkomdagdeel op donderdag 27 februari 2025.
Locatie: De Agnietenberg in Zwolle

Direct inschrijven

Hier vind je het inschrijfformulier voor de programma’s (open inschrijving) die in september 2024 starten.

Garantie
Als je na de eerste twee trainingsdagen bemerkt dat het programma toch niets voor jou is, dan kan je er voor kiezen om het programma te stoppen en krijg je 50% van de kosten teruggestort.

Bonussen
Bij het programma krijg je als bonus “Het waarderend werkboek” t.w.v. € 39,95

Heb je interesse in het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs? Vul onderstaand formulier in en ik neem vrijblijvend contact met je op.

Ja, ik heb interesse in het programma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs!
dit veld niet invullen s.v.p.

Gratis E-book “Minder hard werken, meer resultaat”:

Vul hieronder je gegevens in en je ontvangt per omgaande het e-book "Minder hard werken, meer resultaat. Het effect van waarderende functioneringsgesprekken in het onderwijs". Tevens ontvang je nadat je het complete waardevolle e-book hebt ontvangen gratis tips via het e-zine "Schrift voor schitterende scholen".

Ja! Ik wil graag Waarderende functioneringsgesprekken met leerkrachten in mijn school. En ontvang graag mijn exemplaar
van het e-book.
dit veld niet invullen s.v.p.

Agenda

START DATAProgramma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs

* Vrijdag 13 september 2024
Locatie: Parkhotel Horst (Limburg)

* Donderdag 19 september 2024
Locatie: Nieuw-Westert in Egmond-Binnen

* Vrijdag 20 september 2024
Locatie: StayOkay in Dordrecht

* Donderdag 26 september 2024
Locatie: De Agnietenberg in Zwolle

 

START DATAProgramma Patronen Herkennen, Waarderen en Veranderen

* Vanaf 3 september 2024, eerste trainingsdag dinsdag 1 oktober 2024
Locatie: Moeke in Rhenen

* Vanaf 10 september 2024, eerste trainingsdag dinsdag 8 oktober 2024
Locatie: Landhotel in Diever

* Vanaf 19 september 2024, eerste trainingsdag donderdag 17 oktober 2024
Locatie: Jacobshoeve in Bakkum

Heb je belangstelling? Laat het ons weten!

Als je nieuwsgierig bent geworden naar de waarderende aanpak en je wilt ontdekken welke waarde het kan hebben voor jouw praktijk, dan mag je via onderstaand formulier aangeven dat je graag een uur lang gratis en vrijblijvend in gesprek wilt met een van onze coaches. We zien en spreken je graag en zijn heel benieuwd naar jouw verlangens!
Ja, ik wil graag een gratis Waarderend Strategiegesprek

Er wordt z.s.m. contact opgenomen om een afspraak te plannen.

dit veld niet invullen s.v.p.