Opname Webinar “Versterk vertrouwen en leerprocessen met waarderende digitale klassenbezoeken en functioneringsgesprekken”

 • Help leerkrachten zekerheden vinden in een onzekere tijd
 • Begeleid hun leerproces in het vormgeven van onderwijs op afstand
 • Weet met welke vragen je de focus kan leggen op wat echt belangrijk is
 • Sta systematisch stil om vooruit te komen
 • Krijg de informatie die jij nodig hebt voor je formatie
 • Ervaar dat met een tool die je zelf heel makkelijk kan gebruiken
 • En haal voordeel uit deze periode voor het onderwijs

Draait je hoofd als schoolleider nog even helemaal om? Of ben je alweer een beetje geland? Want het is natuurlijk een hele bijzondere situatie waarin we nu beland zijn. Binnen een paar weken was een ziekte die ver van ons bed was een serieuze bedreiging en werden drastische maatregelen genomen. De nieuwe realiteit is dat dit niet iets is dat als een storm even overwaait. We moeten er serieus rekening mee houden dat het laatste deel van het schooljaar onderwijs op afstand wordt verzorgd. Er is al besloten om het centraal eindexamen niet door te laten gaan.

De nieuwe situatie vraagt om een serieuze omschakeling naar wat voor velen nog behoorlijk onbekend terrein is. Hoewel we binnen het onderwijs al veel gebruik maken van digitale hulpmiddelen, is het nog heel wat anders om daadwerkelijk onderwijs op afstand te organiseren. Nu gaat digitalisering veel meer over de kern van het proces, van het leerproces. Die slag is niet zomaar gemaakt en vraagt de toepassing van nieuwe software en systemen waar niet iedereen bekend mee is. En de ervaring leert dat de adaptatie van digitale middelen niet voor iedere leerkracht even soepel verloopt. We kennen allemaal de nodige docenten die per definitie onzeker worden van veranderingen en koudwatervrees hebben bij ICT-toepassingen.

Als mensen zich onzeker en onmachtig gaan voelen, ligt negativeit en gedoe op de loer. Op dit moment zitten we nog in de ‘doe-modus’ in het onderwijs. We helpen en ondersteunen elkaar en zo komen we de eerste weken wel door. Als het echter zaak wordt om onderwijs op afstand echt in de vingers te krijgen, dan wordt het belangrijk om de focus te verleggen naar een effectief leerproces voor de leerlingen in plaats van sec het geven van opdrachten om hen zinvol bezig te houden. In die fase kunnen leerkrachten het idee krijgen dat zij invloed missen. Heimwee naar het proces met de kinderen in de klas neemt toe. Gevoelens van onzekerheid en onmacht om de volgende stap te zetten in onderwijs op afstand kan sterker worden, wat niet bevorderlijk is voor de motivatie en de kwaliteit van het onderwijs.

Dus wat je wilt, is dat leerkrachten en docenten zien waar hun invloed ligt en wat hun mogelijkheden zijn om het best onderwijs op afstand te organiseren. Dat vraagt een belangrijke rol voor jou als schoolleider. Jij kunt met hen stilstaan bij het onderwijs dat zij nu organiseren. En dat kan op een coronaveilige afstand. Wij laten je zien hoe. Jij kan bij hen een klassenbezoek doen in de digitale omgeving en hen uitnodigen om daarop te reflecteren. Daarbij is het belangrijk dat jouw vragen en conclusies zo gericht zijn dat het zelfvertrouwen van de leerkrachten groeit. Ze hebben houvast nodig voordat zij nieuwe kansen kunnen benutten en voor hen onbekend terrein durven betreden. Tevens is het essentieel hoe je reageert op tekenen van onmacht en negativiteit. Positiviteit kun je niet opleggen. Je kunt het wel ontlokken.

Zo krijg je ook de informatie die je nodig hebt voor de functioneringscyslus en de formatie. Want ook de processen waar jij als schoolleider een rol in hebt, lopen gewoon door. Er wordt van jou verwacht dat je helder hebt hoe het plaatje er volgend jaar uitziet en dat daarin de juiste mix zit van comfort en uitdaging voor je leerkrachten. Je gaat weer van een hele ander kant zien waar kracht zit bij je docenten en waar verlangens liggen qua ontwikkeling. Hier komen ook weer nieuwe thema’s uit die je mee kan nemen in je schoolplan van volgend jaar. Want het zou wel heel bijzonder zijn als we na deze periode helemaal hetzelfde blijven kijken naar ons onderwijs.

Wat je moet weten om zelfvertrouwen en leerprocessen te versterken met digitale klassenbezoeken:

 • Hoe je een digitaal klassenbezoek en functioneringsgesprek technisch organiseert.
 • Hoe je kan reageren op negativiteit en hoe je positiviteit kan ontlokken.
 • Hoe je zo vragen kan stellen dat leerkrachten zien wat hen krachtig maakt in het organiseren van onderwijs op afstand.
 • Hoe je ervaringen uit het verleden kan benutten voor wat het onderwijs nu vraagt.
 • Hoe je op een stimulerende manier de visie van de school in verband kan brengen met onderwijs op afstand.
 • Hoe je verlangens op kan roepen om daar nog veel meer van te leren en tot volgende stappen in de ontwikkeling komt.

In de Webinar “Versterk vertrouwen en leerprocessen met waarderende digitale klassenbezoeken en functioneringsgesprekken” kan je dat leren.
Je kan de opname van dinsdag 7 april 2020 terugkijken en horen hoe je met gemak meer inzicht, energie en motivatie uit digitale klassenbezoeken en functioneringsgesprekken kan halen.

Wat kost de opname van de Webinar?
De opname van de webinar en alle bijbehorende documenten kost € 18,15. Inclusief BTW en kan je direct via iDeal voldoen.

 • Opname van de webinar “Versterk vertrouwen en leerprocessen met waardernde digitale klassenbezoeken en functioneringsgesprekken”
 • Powerpoint presentatie van de webinar “Versterk vertrouwen en leerprocessen met waarderende digitale klassenbezoeken en functioneringsgesprekken”
 • Format “Waarderend Digitaal Klassenbezoek”

Zodra je betaald hebt, ontvang je per omgaande een mail met daarin de bestanden en de link naar de opname. Mocht je niet direct iets zien, kijk dan in je spambox en neem anders contact met ons op.

 

Wie is Aart Brezet dat hij mij dit kan bieden?

Aart kent uit eigen ervaring wat schoolleiders meemaken. Hij is niet alleen coach geweest van diverse schooldirecteuren; hij heeft het als interim-schoolleider ook daadwerkelijk ondervonden. Gaandeweg heeft Aart de kracht ontdekt van de positieve psychologie. Het is geen ideologie, het is bovenal een praktische invalshoek die werkt! Inmiddels zit het in zijn vezels om steeds die kant van de werkelijkheid te belichten waar mensen het meest gelukkig, energiek en gemotiveerd van worden. Juist daarom gaat het hem aan het hart dat in het onderwijs de aandacht zo vaak uit gaat naar wat er niet is, naar de problemen en onmogelijkheden bij kinderen, ouders, leerkrachten en schoolleiders. Als je weet hoe mooi een school kan schitteren wanneer iedereen aandacht heeft voor potentieel en progressie, dan wil je niets anders dan de vaardigheid daarvoor overbrengen aan de leiders in het onderwijs.

Aart Brezet

Een aantal reacties van deelnemers die live aanwezig waren:

“Weer mooie tips en energie gekregen hiervoor.”
“Hartelijk bedankt, mooi om de aanpak weer opgefrist gekregen te hebben en te zien wat ik op dit moment al doe.”
“Dankjewel Aart, ik vond met name de verschillende rollen van de leerkrachten en de focus daarop (bijv. Per week) een mooi aandachtspunt.”
“Hartelijk dank Aart, het was weer een mooie ervaring om dit mee te maken.”
“Heel informatief, dank je!”

Deel deze pagina met je netwerk: