Gratis workshop “Minder hard werken, meer resultaat: het effect van waarderende functioneringsgesprekken” op woensdag 27 november in Eindhoven

Op scholen hoor je mensen zelden enthousiast worden over functioneringsgesprekken. Voor de één is het een verplicht nummer dat nu eenmaal moet, zoals zo veel zaken in het onderwijs. Het lijkt dan vrij zinloos, want het gaat toch wel goed. Tot dat iemand onvoldoende functioneert. Dan is het eerder een beoordelingsgesprek met alle negativiteit er omheen. Het leidt nogal eens tot vervelende discussies. Het huidige klimaat van verantwoording van de opbrengsten voedt bovendien het idee dat er een afrekencultuur heerst. Dat maakt functioneringsgesprekken onveilig en niet een plek waar geleerd wordt. Leerkrachten worden niet graag op het matje geroepen. En leidinggevenden hebben daar vaak ook weinig trek in.

Ook degenen die positief ingesteld zijn, kunnen hard werken en sterk sturen, juist omdat zij zo graag willen. Zij vertellen hoe leerkrachten het van de positieve kant moeten bekijken, wat helaas van hun kant weer de nodige ‘ja-maars’ oproept. Overtuigen van het positieve werkt net zomin als overtuigen van problemen.

Hoe gangbaar deze ervaringen ook zijn, het is zonde. Want het functioneringsgesprek zou bij uitstek een moment van inspiratie, stimulans, motivatie en ontwikkeling moeten zijn. Vooral omdat ‘leren’ het hoofdproces in scholen is en leerkrachten het dus ook zelf horen te ervaren. Gelukkig wil iedereen in het onderwijs zaken verbeteren. In zekere zin is er ook wel een verbetercultuur. Het is alleen een probleemgerichte verbetercultuur. Door de focus op tekorten en gebreken ontstaat negativiteit, ook in gesprekken rond het functioneren van leerkrachten. We kijken vooral naar wat er niet goed gaat.

Dat kan anders, radicaal anders, door waarderende functioneringsgesprekken te voeren. Daarvoor is een andere mindset nodig. Het is essentieel dat de aandacht wordt verlegd naar wat er aan potentieel en progressie aanwezig is. Wat is er al wel? Wanneer was dat op z’n best? De mooiste kansen voor verbetering ontdek je als je met leerkrachten hun hoogtepunten gaat onderzoeken. Je maakt hen in één klap bewust bekwaam.

Een schoolleider die dat ervaren heeft zegt daarover: “Nu verlopen de gesprekken plezierig en gemakkelijk. Ik ben minder hard aan het werk en krijg meer waardevolle informatie. De leerkrachten benoemen haast als vanzelf hun sterke punten, ontwikkelpunten én oplossingen. Bijzonder is dat wij het daarbij ook meer over de inhoud van het vak hebben dan voorheen. Aan het eind vragen de leerkrachten gretig of ik nog kritische punten heb en zijn bijna teleurgesteld als ik zeg dat ik er niets aan toe te voegen heb. Dus wat je vervolgens nog sceptisch maakt, is dat je allebei met het gevoel zit: zo makkelijk kan het toch niet zijn? Maar zo makkelijk is het dus wel, want als je erop terugkijkt is alles aan de orde gekomen.”

Deze workshop is voor leidinggevenden in het onderwijs die af willen van de negativiteit rond functioneringsgesprekken. Die willen dat het leuke en goede gesprekken zijn met leerkrachten, waarin echt wat geleerd wordt. Die willen dat leerkrachten gemotiveerd en met plezier hun eigen ontwikkeling ter hand nemen. En die het geweldig lijkt als je daar beter in kan worden door zelf minder hard te werken.

 Na deze workshop:

  • Ken je de principes van Waarderend Onderzoeken;
  • Ken je de daarbij behorende (functionerings)cyclus;
  • Heb je de kracht van de waarderende aanpak ervaren. Je hebt ontdekt dat het niet alleen theorie is. Het is praktisch en het werkt.

Eerdere deelnemers van de workshop hebben deze ervaren als:

“Ik heb een ander inzicht gekregen; ik had er nog nooit zo over nagedacht. Dit moet wel werken.”

“Door zelf actief aan de slag te gaan heeft het mij veel opgeleverd”

“Ik vond het heel waardevol om de kracht van waarderende functioneringsgesprekken te ervaren.
Het werkt heel motiverend.
Fijn om te merken hoe de ander er van “rechtop’ gaat zitten.
En ook, hoe je de informatie goed uit zo’n gesprek kunt halen als je je erop focust.”

“Prettig en genereus. Ik kan mij goed in je basisvisie vinden.
De grondtoon/houding komt overeen met hoe ik de wereld in kijk en hoe ik probeer te handelen.”

“Heel waardevol in het ontdekken van een andere manier van een gesprek voeren”

“Inspirerend, waardevol en geeft nieuwe inzichten”

“Voor mijzelf een mooi uitgangspunt van waaruit ik gesprekken kan voeren”

 

Ja, ik meld mij graag aan voor de GRATIS workshop "Minder hard werken, meer resultaat: het effect van waarderende functioneringsgesprekken" op 27 november 2019 om 10:30 uur in Eindhoven

Duur van de workshop is 2 uur.

dit veld niet invullen s.v.p.


Waarom doen wij dit?

Aart Brezet en Andrea van de Rozenberg hebben het in hun vezels om steeds die kant van de werkelijkheid te belichten waar mensen het meest gelukkig, energiek en gemotiveerd van worden. Juist daarom gaat het hen aan het hart dat in het onderwijs de aandacht zo vaak uit gaat naar wat er niet is, naar de problemen en onmogelijkheden bij kinderen, ouders, leerkrachten en schoolleiders. Dat is voor iedereen energieverspillend en in het slechtste geval ten koste gaat van de ontwikkeling van de leerlingen.

Het is hun ambitie om in het onderwijs dit deficiëntie-denken (het kijken naar wat er niet is) structureel te vervangen door denken in potentieel en progressie. Samen met scholen komen zij tot concrete en structurele toepassingen van Waarderend Onderzoeken in leiderschap, samenwerking en onderwijs. Als je weet hoe mooi een school kan schitteren wanneer iedereen aandacht heeft voor potentieel en progressie, dan wil je niets anders dan de vaardigheid daarvoor overbrengen aan de leiders in het onderwijs.

Aart Brezet

Praktische details:

Datum: Woensdag 27 november om 10:30 uur
Duur workshop: 2 uur.
Prijs workshop: GRATIS
Locatie: Dé Plek Eindhoven, Noord-Brabantlaan 303-307, 5657 GB  Eindhoven

 

Ja, ik meld mij graag aan voor de GRATIS workshop "Minder hard werken, meer resultaat: het effect van waarderende functioneringsgesprekken" op 27 november 2019 om 10:30 uur in Eindhoven

Duur van de workshop is 2 uur.

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Deel deze pagina met je netwerk:

Gratis E-book “Minder hard werken, meer resultaat”:

Vul hieronder je gegevens in en je ontvangt per omgaande het e-book "Minder hard werken, meer resultaat. Het effect van waarderende functioneringsgesprekken in het onderwijs". Tevens ontvang je nadat je het complete waardevolle e-book hebt ontvangen gratis tips via het e-zine "Schrift voor schitterende scholen".

Ja! Ik wil graag Waarderende functioneringsgesprekken met leerkrachten in mijn school. En ontvang graag mijn exemplaar
van het e-book.
dit veld niet invullen s.v.p.

Agenda

START DATAProgramma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs

* Donderdag 15 september 2022
Locatie: Kontakt der Kontinenten in Soesterberg

* Vrijdag 16 september 2022
Locatie: StayOkay Dordrecht

WORKSHOPS:

* 21 september 2022: “Minder hard werken, meer resultaat: het effect van Waarderend Leiderschap op werkdruk” om 13:30 uur in Haarzuilens.

* 10 oktober 2022: “Waarderend Leiderschap: Zo sturen dat mensen hun autonomie benutten” om 15:00 uur in onze eigen online meeting room.