Gratis workshop “Waarderende Oudergesprekken: hoe je er samen wél uitkomt” op 11 november in Haarlem


De zorg voor een kind zorgt nog weleens voor spanning tussen ouders en school.
In de eerste plaats is dat een goed teken van wederzijdse betrokkenheid. Zowel de ouders als de professionals op school hebben het beste met het kind voor en zijn zich ervan bewust dat zij de ander daarvoor nodig hebben. Het zijn pedagogische partners die beide een cruciale rol spelen in de ontwikkeling en opvoeding. Naar mate de zorg voor het kind groter wordt, wordt ook de spanning groter en dat drijft de ouders en leerkrachten vaak eerder uit elkaar, juist daar waar de samenwerking zo belangrijk is! Vanuit de beste intenties kan de spanning behoorlijk oplopen.

Soms begint het bij de ouder die vindt dat diens kind veel meer kan dan er op school uit komt, of die op school de schuld zoekt voor ontstane problemen. Die gaat eisen stellen en vertellen wat de leerkracht zou moeten doen. Vaak voelen leerkrachten zich geroepen om de hoge verwachtingen van zowel kind als school te nuanceren, waardoor de ouder zich niet serieus genomen voelt. Die heeft het idee dat diens kind niet gezien wordt of dat de leerkracht alleen maar in onmogelijkheden denkt.

Het kan ook beginnen bij de leerkracht die een probleem wil bespreken met de ouder. De ouder die het idee heeft dat de leerkracht alleen maar kijkt naar ‘wat er mis is met mijn kind’, gaat er positieve beelden tegenover stellen. De leerkracht die zich daardoor niet gehoord voelt gaat de problemen benadrukken. Gestaagd wordt er een wig gedreven in de onderlinge relatie, zeker wanneer de adviezen van de leerkracht als belerend en oordelend worden ervaren.

Als ouders en leerkracht niet tot elkaar komen, heeft dat altijd nare gevolgen. Bij de leerkrachten kunnen de spanningen leiden tot onzekerheid, handelingsverlegenheid, verminderd functioneren en zelfs verzuim. Ouders kunnen besluiten om hun kind van school te halen, zelfs inclusief broertjes en zusjes. Maar het ergste is nog, dat het ten koste gaat van het kind. Een goede samenwerkingsrelatie, echt partnerschap, is essentieel om het potentieel van het kind tot bloei te brengen. Als ouders en leerkrachten niet tot elkaar komen, worden er kansen gemist voor groei en ontwikkeling.

Ouder en leerkracht kunnen samen het potentieel van het kind tot bloei te brengen. Wanneer gesprekken tussen ouder en leerkrachten zijn gebaseerd op de aanpak van Waarderend Onderzoeken, worden het plezierige en ontspannen gesprekken. De focus wordt verlegd van zorg en problemen naar wensen en mogelijkheden. Daarbij ontstaat een realistisch en gedeeld beeld van het potentieel van het kind. Soms leidt het zelfs tot verrassende ontdekkingen. Tot een eenvoudige manier waarop ouder en leerkracht een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind en een doorbraak kunnen bereiken.

Maar wij voeren al andere gesprekken met ouders! Veel scholen investeren al in startgesprekken met ouders en Ouderbetrokkenheid 3.0. Dat is een prachtige en zinvolle ontwikkeling. De aanpak van Waarderend Onderzoeken sluit daarbij aan. Sterker nog: het kan het verschil maken tussen mooie intenties en daadwerkelijk succes. Want als andere gesprekken gevoerd worden met dezelfde mindset en probleemgerichte focus als weleer, komt het onvoldoende tot zijn recht. Waarderend Onderzoeken verlegt die focus en zorgt voor een fundamentele andere mindset. Het brengt het beste in de samenwerking tussen ouders en leerkrachten naar boven en het potentieel van kinderen tot bloei.

Voor wie is de workshop

Deze workshop is voor leiders en professionals in het onderwijs die het beste willen halen uit de samenwerking met ouders om zo hun kinderen te laten schitteren. Die willen dat het plezierige en goede gesprekken zijn waarin je echt elkaars kennis en kunde benut. Die leerkrachten willen helpen om de stap te maken van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam. En die het geweldig lijkt als je daar beter in kan worden door zelf minder hard te werken.

 Na deze workshop:

  • Ken je de principes van Waarderend Onderzoeken;
  • Ken je de daarbij behorende cyclus voor handelingsgericht werken; 
  • Heb je de kracht van de waarderende aanpak ervaren. Je hebt ontdekt dat het niet alleen theorie is. Het is praktisch en het werkt.

Eerdere deelnemers van de workshop hebben deze zo ervaren:

“Ik heb een ander inzicht gekregen; ik had er nog nooit zo over nagedacht. Dit moet wel werken.”

“Door zelf actief aan de slag te gaan heeft het mij veel opgeleverd”

“Prettig en genereus. Ik kan mij goed in je basisvisie vinden.
De grondtoon/houding komt overeen met hoe ik de wereld in kijk en hoe ik probeer te handelen.”

“Heel waardevol in het ontdekken van een andere manier van een gesprek voeren”

“Inspirerend, waardevol en geeft nieuwe inzichten”

“Voor mijzelf een mooi uitgangspunt van waaruit ik gesprekken kan voeren”

 

Ja, ik meld mij graag aan voor de GRATIS workshop "Waarderende Oudergesprekken: hoe je er samen wel uitkomt" in Haarlem
op 11 november 2019 om 10:30 uur.

Duur van de workshop is 2 uur.

dit veld niet invullen s.v.p.

Waarom doen wij dit?

Aart Brezet en Andrea van de Rozenberg hebben het in hun vezels om steeds die kant van de werkelijkheid te belichten waar mensen het meest gelukkig, energiek en gemotiveerd van worden. Juist daarom gaat het hen aan het hart dat in het onderwijs de aandacht zo vaak uit gaat naar wat er niet is, naar de problemen en onmogelijkheden bij kinderen, ouders, leerkrachten en schoolleiders. Dat is voor iedereen energieverspillend en in het slechtste geval ten koste gaat van de ontwikkeling van de leerlingen.

Het is hun ambitie om in het onderwijs dit deficiëntie-denken (het kijken naar wat er niet is) structureel te vervangen door denken in potentieel en progressie. Samen met scholen komen zij tot concrete en structurele toepassingen van Waarderend Onderzoeken in leiderschap, samenwerking en onderwijs. Als je weet hoe mooi een school kan schitteren wanneer iedereen aandacht heeft voor potentieel en progressie, dan wil je niets anders dan de vaardigheid daarvoor overbrengen aan de leiders in het onderwijs.

Aart Brezet

Praktische details:

Datum: 11 november om 10:30 uur
Duur workshop: 2 uur.
Prijs workshop: GRATIS
Locatie: Dé PLEK Haarlem, Waarderweg 19, 2031 BN  Haarlem

Ja, ik meld mij graag aan voor de GRATIS workshop "Waarderende Oudergesprekken: hoe je er samen wel uitkomt" in Haarlem
op 11 november 2019 om 10:30 uur.

Duur van de workshop is 2 uur.

dit veld niet invullen s.v.p.

 

Deel deze pagina met je netwerk:

 

Gratis E-book “Minder hard werken, meer resultaat”:

Vul hieronder je gegevens in en je ontvangt per omgaande het e-book "Minder hard werken, meer resultaat. Het effect van waarderende functioneringsgesprekken in het onderwijs". Tevens ontvang je nadat je het complete waardevolle e-book hebt ontvangen gratis tips via het e-zine "Schrift voor schitterende scholen".

Ja! Ik wil graag Waarderende functioneringsgesprekken met leerkrachten in mijn school. En ontvang graag mijn exemplaar
van het e-book.
dit veld niet invullen s.v.p.

Agenda

START DATAProgramma Waarderend Leiderschap in het Onderwijs

* Vrijdag 13 september 2024
Locatie: omgeving Eindhoven

* Donderdag 19 september 2024
Locatie: Nieuw-Westert in Egmond-Binnen

* Vrijdag 20 september 2024
Locatie: StayOkay in Dordrecht

* Donderdag 26 september 2024
Locatie: omgeving Zwolle